fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

23 nieuwe leden voor Ridderorde van het heilig Graf in Maastricht

KN Redactie 19 april 2015
image

De novieten - de aspirant leden - hadden een voorbereiding gehad en de dag voor de investituur samen met de leden een inspirerende bijeenkomst gehad. Op de dag zelf nam mgr. drs. A.H. van Luyn de honneurs waar voor de Grootprior mgr. drs. A. Hurkmans, die wegens ziekte verhinderd was.

Eucharistieviering
Met een echte ridderslag en het omhangen van het lint met Jeruzalem-kruis vond de installatie plaats op zaterdag 18 april tijdens de pontificale Eucharistieviering in de Sint Servaasbasiliek, opgeluisterd door de zang van de koren van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en de Sint Servaas.

Riddermaaltijd
Mgr. A. van Luyn, bisschop-emeritus van Rotterdam was hoofdcelebrant, met mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en mgr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam als concelebranten. Na de Mis was er een receptie waarbij de burgemeester van Maastricht, O. Hoes, en de gouverneur Th. Bovens het woord namen. De dag werd afgesloten met een feestelijke riddermaaltijd.

Pijlers
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde. Als belangrijkste opdracht ondersteunt de Orde geestelijke, charitatieve, culturele en sociale projecten in het Heilig Land. Verdieping van het geloofsleven en onderlinge broederschap zijn, naast de caritas, de pijlers van de Orde.

Sociale instellingen
De Orde wordt voor het eerst genoemd in 1103, toen Boudewijn I, koning van Jeruzalem, toestemming gaf om een wacht van ridders in te stellen rond het Heilig Graf. Gedurende vele eeuwen werden pelgrims in Jeruzalem tot ridder van het Heilig Graf geslagen. Het kwam echter niet tot een blijvende en hechte structuur. In 1848 stelde paus Pius IX de orde opnieuw in met als opdracht in het Heilig Land kerken, scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen op te richten en in stand te houden.

Leiding
Momenteel telt de Orde wereldwijd 30.000 edelvrouwen en ridders, van wie 320 in Nederland. De Nederlandse landscommanderije staat onder leiding van de landscommandeur Michael Brenninkmeijer en onder de geestelijke leiding van de grootprior mgr. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch. Mondiaal wordt de Orde geleid door de grootmeester Edward kardinaal O'Brien en de grootprior van de Orde mgr. Fouad Twal, patriarch van Jeruzalem. (KN/heilig-graf.nl/Arsacal.nl)