fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Aartsbisschop Chaput gispt Europese ambtsbroeders

KN Redactie 23 november 2015
image

Hij stelt dat zij daarmee “afgeweken zijn van de authentieke katholieke leer”.

Slecht vermomde wanhoop

Chaput zegt dit in een lang essay in het decembernummer van First Things. De Kerk, zegt hij “kan niet barmhartig zijn zonder waarachtigheid” en een pastorale benadering die negeert dat we geroepen zijn tot bekering, doet dit “vanuit een slecht vermomde pastorale wanhoop en aanpassingsdrang”. Dit zal slechts “resulteren in minder geloof, niet in meer.”

Onwaarachtig onderricht

Precies dat , aldus Chaput, “zien we gebeuren in Europa, in de kerken waar de pastorale praktijk inzake scheiding, hertrouwen en het ontvangen van de sacramenten afgeweken is van de authentieke katholieke leer”. Hij waarschuwt dat hetgeen voortkomt uit “een dergelijke onwaarachtig onderricht in en praktijk van de sacramenten niet een vuriger evangelisch leven is, maar een instorting daarvan.”

Zonde doet ertoe

De aartsbisschop van Philadelphia zegt dat het onjuist is “begeleiding” uit te leggen als ‘Gij zult niet oordelen’, omdat “mensen zonder onderscheid te bevestigen in zoals ze zijn” helemaal geen barmhartigheid is. “We zouden Christus’ barmhartigheid niet moeten uitleggen als een veroordeling van alle veroordeling”, schrijft Chaput. “Het kwaad bestaat. Zonde doet ertoe. De schade die hij aanricht kan bitter zijn en niet gemakkelijk ongedaan gemaakt worden – overspel is een volmaakt voorbeeld.”

Verleiding

Chaput suggereert dat het “misplaatst” is om aan barmhartigheid te denken als het tegendeel van rechtvaardig oordelen. Hij spreekt van de verleiding “om de taal van de barmhartigheid te gebruiken om onze verantwoordelijkheid te ontlopen om rechtvaardigheid na te streven.”

Echte barmhartigheid

“We liegen of veinzen liever dan dat we de gevoelens van anderen kwetsen wier gedrag evident fout is. Dit is een beleefde vorm van lafheid, niet van barmhartigheid. De morele wet brengt ons tot keuzes die levengevend zijn, en echte barmhartigheid is altijd nauw verbonden met waarheid.

Oprecht berouw

Toegeven aan onze eigen gemankeerde keuzes of die van een ander in de vermeende dienst aan barmhartigheid, betekent dat we het ware doel van barmhartigheid missen.” “Biechten en oprecht berouw – wat een opgeven van de zonde inhoudt”, aldus Chaput in First Things, is een voorwaarde voor het ontvangen van de Eucharistie.” (KN/LifeSiteNews)