<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Aartsbisschop geeft ‘kamp Kasper’ geschiedenislesje

KN Redactie 22 oktober 2015
image

Hij citeert daarmee de door de nazi’s vermoorde Duitse lutherse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die de term gebruikte in zijn boek Navolging. Bonhoeffer duidde met “goedkope genade” op “genade die niets kost. Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar”.

Voorstel kardinaal Kasper

Mgr. Aquila schrijft in zijn column over het voorstel van kardinaal Kasper en andere Duitse bisschoppen, om hertrouwd gescheiden katholieken onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten tot de sacramenten, ook al kon hun eerste huwelijk niet nietig worden verklaard.

‘Heldhaftige opoffering vereist’

In tegenstelling tot kardinaal Kaspers opmerking dat “heldhaftigheid niet voor de gemiddelde christen is”, zegt Jezus ronduit: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen”, stelt de aartsbisschop van Denver.

“Jezus”, aldus mgr. Aquila, “toonde ons doorheen zijn dienstwerk dat heldhaftige opoffering vereist is om Hem te volgen.”

‘Barmhartigheid spreekt de waarheid’

Wie zich “aan de randen van het geloof” bevinden, moeten met barmhartigheid verwelkomd worden in de Kerk en het parochieleven, merkt hij op. Maar, voegt hij toe, we moeten ook beseffen dat “barmhartigheid altijd de waarheid spreekt, nooit zonde oogluikend toestaat en erkent dat het kruis in het hart van het Evangelie staat”.

Kasper-voorstel niet nieuw

De aartsbisschop merkt ook op dat het ‘Kasper-voorstel’ in wezen niet nieuw is. Hij ziet overeenkomsten met de ‘nietigverklaring’ van het huwelijk van de Engelse koning Hendrik VIII (1491-1547).

De paus gaf daarvoor geen toestemming, waarop Hendrik zich uitriep tot hoofd van de Engelse Kerk en de afscheiding van Rome een feit. Op John Fisher na, gingen alle Engelse bisschoppen daarin mee.

‘Frauduleuze basis’

“Zoals zij die pleiten voor de communie voor de burgerlijk hertrouwden, waren de Engelse bisschoppen niet op hun gemak met het ronduit omhelzen van echtscheiding en hertrouwen”, schrijft mgr. Aquila.

“In plaats daarvan kozen zij ervoor de wet te buigen naar de individuele omstandigheden van de zaak waarmee zij geconfronteerd werden, en werd koning Hendrik VIII een ‘nietigverklaring’ verleend – op een frauduleuze basis en zonder de goedkeuring van Rome.”

De zaak kwam voort uit een “sterk utilitair argument”, aldus de aartsbisschop: het persoonlijk geluk van de koning en het welzijn van het land.

Thomas More en John Fisher

Hun verzet tegen de afscheiding van de Engelse Kerk en de ontbinding van Hendriks huwelijk, kostte koninklijk raadgever Thomas More en mgr. Fisher letterlijk de kop. Beiden zouden onthoofd worden en werden later heilig verklaard.

Tevergeefs geofferd?

Momenteel, schrijft aartsbisschop Aquila, argumenteren sommige Duitse synodevaders net als de afvallige Engelse bisschoppen. Ze dringen erop aan dat “de Kerk diegenen die zowel gescheiden als hertrouwd zijn, toestaat de communie te ontvangen, terwijl andere bisschoppen wereldwijd volhouden dat de Kerk Christus’ leer niet kan veranderen”.

Dit, aldus mgr. Aquila, “smeekt om de vraag: geloven de Duitse bisschoppen dat de HH. Thomas More en John Fisher hun leven tevergeefs offerden?”