fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Aartsbisschop San Francisco stelt eisen aan katholieke leraren

KN Redactie 6 februari 2015
image

Dat wordt hem door velen niet in dank afgenomen.

Deze week heeft de aartsbisschop een richtlijn doen uitgaan die deel gaat uitmaken van de handboeken voor de ongeveer vijfhonderd leraren en werknemers. Katholieken die andere opvattingen als de officiële leer van de Kerk verkondigen “scheppen een giftige verwarring over onze fundamentele waarden”.

In de richtlijn worden alle seksuele betrekkingen buiten het huwelijk als “ernstig kwaad” betiteld. Uitdrukkelijk noemt het document als voorbeelden: echtbreuk, zelfbevrediging, polygamie, pornografie en homoseksuele relaties. Hetzelfde geldt voor anticonceptie alsook “kunstmatige voortplantingstechnieken” en klonen.

Verder verwacht het document van de werknemers van de scholen dat zij helder positie betrekken in de maatschappelijke discussie over het ‘homohuwelijk’. “Het burgerlijk recht dient de definitie van het huwelijk als verbintenis tussen een man en een vrouw te behouden.”

Critici beklagen zich over de toon van het document. Volgens Human Rights Campaign staat het haaks op de woorden van paus Franciscus, die niemand wil uitsluiten

Het aartsbisdom benadrukt in een persbericht dat de verhelderingen geen deel uitmaken van de arbeidscontracten. Het blijft onduidelijk wat er gebeurt met leraren en katholieke werknemers die zich niet aan de richtlijnen houden. Mgr. Cordileone benadrukt in een begeleidend schrijven aan de leraren dat het er niet om te doen is iemand uit het lerarencorps apart te zetten, maar wel om iets tegenover “de enorme druk van de moderne cultuur” te stellen. (KNA)