fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Amerikaanse bisschoppen breken met Priests for Life

KN Redactie 29 januari 2015
image

Dat meldt KNA. Reden is dat de organisatie hardnekkig weigert inzicht te geven in de financiële handel en wandel en diep in de schulden blijkt te zitten. Het conflict concentreert zich rond directeur en mede-oprichter, priester Frank Pavone.

Verantwoording verplicht
De organisatie, ontstaan in 1990, heeft een kerkrechtelijke status en is derhalve verantwoording schuldig aan de bisschop in wiens bisdom de hoofdvestiging zetelt. Priests for Life heeft zestig medewerkers in dienst en een jaarbudget van ruim 8,8 miljoen euro.

Inzage geweigerd
Na eerdere conflicten over verantwoording onder de aartsbisschoppen O’Connor en Egan vertrok Priests for Life naar Amarillo in Texas, waar Pavone voor meer dan 110 miljoen euro een speciaal seminarie wilde oprichten. Vanwege zijn hardnekkige weigering verantwoording af te leggen aan de bisschop aldaar werd Pavone zelfs geschorst.

Schorsing opgeheven
Die schorsing werd na een beroep door Pavone opgeheven door de Vaticaanse Congregatie voor de Clerus, die een visitatie liet uitvoeren. Kardinaal Timothy Dolan van New York, waar de organisatie zich opnieuw had gevestigd, kreeg vanuit het Vaticaan opdracht Pavone “te helpen met de hervormingen”.
Die waren hard nodig. Uit onderzoek van het katholieke persbureau CWN bleek dat PFL over de periode 2006-2008 nog geen tweederde van de uit giften verworven inkomsten daadwerkelijk aan projecten besteedde.

Oordeel aan het Vaticaan
Onlangs liet kardinaal Dolan aan zijn collegabisschoppen weten dat Pavone iedere medewerking weigert tot financiële verantwoording. Evenmin weigert hij een onafhankelijk bestuur boven zich te accepteren. Dolan besloot daarop te breken met Priests for Life en het eindoordeel over te laten aan het Vaticaan.
Door het aanhoudende conflict zijn de giften voor PFL behoorlijk teruggelopen en zou de organisatie zich diep in de schulden bevinden.