fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Apostolisch commissaris Volpi overleden. ‘Wat nu?’

KN Redactie 12 juni 2015
image

Dat is een onverwachte wending in de problemen rond de jonge orde van de franciscanen van de Onbevlekte. Kort na zijn verkiezing, op 11 juli 2013, had paus Franciscus de capucijn Volpi aangesteld om orde op zaken in de succesvolle orde te stellen. De leider en stichter van de orde, pater Stefano Maria Manelli, werd afgezet. De pauselijke commissaris nam vanaf dat moment alle beslissingen over de orde, die echter toenemend kritiek en verzet opriepen. Feit is dat Volpi vervolgens zelf in juridische problemen kwam en zich gedwongen zag te schikken wegens aantijgingen van laster.

Besmettingsgevaar
Volgens critici vormen de franciscanen van de Onbevlekte voor velen een ergernis binnen de Kerk, doordat zij zeer veel roepingen hebben, bi-ritueel zijn (zowel de moderne als de oude, Tridentijnse ritus vieren) en kritiek hebben op het Tweede Vaticaans Concilie. Een kritiek die door hun eigen succes wordt ondersteund en plausibel gemaakt. De ergernis die de orde zo aan ‘progressieven’ binnen de Kerk geeft, wordt volgens een analyse van Giuseppe Nardi nog versterkt doordat de orde zich niet laat inperken als enkel ‘traditionalistisch’. Zij viert immers de nieuwe liturgie net zo goed, maar heeft de oude ontdekt voor spirituele ‘herbronning’. Omdat de orde dus in beginsel in heel de Kerk inzetbaar is, en zich niet laat marginaliseren tot het reservaat (Nardi spreekt van een ‘volkstuintje’) waarin de ‘mono-Tridentijnse’ traditionalisten binnen de Kerk geduld worden, zou zij voor velen binnen de Kerk tot een ideologische steen des aanstoots geworden zijn. Gevreesd zou worden dat het succes van de orde, gebaseerd op herontdekking van de oude liturgie, besmettingsgevaar voor heel de Kerk kan opleveren.

Schimmig
Het ingrijpen van Volpo in de bloeiende orde van franciscanen van de Onbevlekte heeft volgens zijn critici geresulteerd in een woestenij. De trots van de orde, het aantal roepingen, is gekelderd, broeders verlaten de orde, kloosters worden gesloten, terwijl het eigen seminarie is opgeheven. Allereerst is echter het vieren van de liturgie volgens de Tridentijnse liturgie aan banden gelegd. De precieze reden waarom er door Volpi zo hard tegen de franciscanen van de Onbevlekte is opgetreden, is al die tijd nooit helemaal duidelijk geworden. In elk geval stelt het overlijden van pater Volpi het Vaticaan voor nieuwe problemen. “En nu?”, vraagt vaticanist Marco Tosatti zich in La Stampa af. Er is immers een geheel nieuwe situatie ontstaan, waarvan het onduidelijk is hoe het Vaticaan die gaat oplossen. Het gerucht gaat dat de paus een jezuïet als opvolger van Volpi wil benoemen.