fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Belgische bisschoppen: Parijs is ‘aanslag op democratie en vrijheid’

KN Redactie 16 november 2015
image

Dat schrijven ze in een persverklaring. De Nederlandse bisschoppen verklaarden geschokt en bedroefd te zijn. Paus Franciscus liet weten te bidden voor de slachtoffers, hun nabestaanden en de gewonden. In een interview zei hij dat de aanslagen “een stukje Derde Wereldoorlog” zijn.

‘Aanslag op democratie en vrijheid Westen’

De aanslagen, vervolgen de Belgische bisschoppen, “zijn een aanslag op de democratie en de vrijheid van het Westen. Met de vaste wil om de echte dialoog, gastvrijheid, vrede en de ontplooiing van alle mensen te bevorderen, sluiten we ons aan bij iedereen die in Frankrijk, in eigen land en overal ter wereld wil bijdragen aan de uitbouw van een betere wereld”.

Bidden voor ‘slachtoffers en hun families’

De bisschoppen schrijven te “bidden tot de God van Vrede en Liefde voor de slachtoffers en hun families die zo ontzettend zwaar op de proef zijn gesteld en voor de Franse bevolking. En samen met Sint-Franciscus van Assisi vragen wij: ‘Heer, maak van ons bouwers van vrede’”.

‘Mogelijkheden van dialoog’

“Woede en droefheid mogen dan vandaag nog de bovenhand halen, morgen al moeten we – allemaal samen – nadenken over mogelijkheden van dialoog, die ertoe kunnen bijdragen om het verleden te evalueren en vooral de toekomst voor te bereiden. We zijn ons ervan bewust dat de drama’s die in onze westerse landen gebeuren de consequenties zijn van conflicten die elders hun oorsprong hebben”.

‘Bidden voor vrede en bekering harten’

De bisschoppen “vragen de internationale, Europese en mondiale instanties met aandrang dat ze alles in het werk stellen opdat burgers in rechtmatige vrede zouden kunnen leven”. Ook roepen ze “alle mensen van goede wil” op “om te bidden voor de vrede en een bekering van de harten”.

Sant’Egidio: ‘Niet toegeven aan terreur’

Ook de gemeenschap Sant’Egidio – onder meer gevestigd in Antwerpen en Apeldoorn – heeft gereageerd. Ze meldt in een verklaring te bidden “voor de slachtoffers en de vrede en roept op niet toe te geven aan de terreur, die de vrijheid en het samenleven ondermijnt”.

Na de “afgrijselijke terreuraanslagen” in de “symboolstad van het intercultureel samenleven en het recht” is volgens Sant’Egidio naast verdriet nu ook “de solidariteit” te zien “van diegenen die niet toegeven aan het kwaad”.

‘Blind en barbaars geweld’

Ze “veroordeelt met klem dit barbaars en blind geweld” dat onschuldigen treft en “door haat en wantrouwen in ieders hart te zaaien” het samenleven ondermijnt, en “drukt haar nabijheid en deelneming uit tegenover de slachtoffers van deze tragedie”. In het weekend heeft Sant’Egidio “in Parijs, in Rome, in de Lage Landen en overal ter wereld” gebeden voor de slachtoffers en voor de vrede.

‘Wapens van gebed, ontmoeting, eenheid’

“Wij roepen iedereen op zich te verzetten tegen de logica van de terreur met de wapens van gebed, ontmoeting, eenheid en solidariteit. De doden bewenen betekent ook dat we vertrouwen hebben in de capaciteit van onze maatschappij om te antwoorden op deze uitdaging zonder zelf te verzinken in een klimaat van haat.”

‘Vergif van rancune en wraak’

“Wraak en vijandschap bieden hoop noch perspectief”, aldus Sant’Egidio. “Alleen dialoog en vrede bereiden de toekomst voor. Dergelijk barbaars geweld beantwoord je niet met oorlogstaal of handelingen, maar door je hart te vrijwaren voor het vergif van de rancune en de wraak.”

‘Onschuldig bloed’ vergoten

De leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog en de voorzitter van het Platform van Vlaamse Imans schrijven in een vandaag gepubliceerde gezamenlijke verklaring “met afschuw en ontzetting” kennis te hebben genomen “van de afgrijselijke terreuraanslagen in Parijs” waarin “onschuldig bloed” is vergoten.

“Wij veroordelen resoluut en krachtig deze barbaarse terreur en elke vorm van haat en geweld die de menselijke waardigheid en de fundamenten van onze Westerse samenleving beogen te vernietigen. Wij verzetten ons des te meer tegen haat en geweld gepleegd in naam van welke religieuze of ideologische overtuiging dan ook.”

Verzet ‘tegen logica terreur’

De ondertekenaars, onder wie namens de katholieke Kerk de Gentse bisschop Luc van Looy, roepen op tot verdediging en uitdragen van de “basisprincipes van de democratische rechtsstaat” waarop Europese samenlevingen rusten: “vrijheid, gelijkheid, tolerantie en respect, verdraagzaamheid en legaliteit”.

Ook roepen zij op tot verzet “tegen de logica van de terreur, door een ondubbelzinnig engagement voor de opbouw van het vredevol samenleven in vrijheid, dialoog en respect voor elkaar, als moslims, joden, christenen, andersgelovigen of niet-gelovige humanisten”.

‘Dialoog en vrede’

“Wraak en vijandschap”, schrijven de ondertekenaars, “bieden hoop noch perspectief. Alleen dialoog en vrede zijn bouwstenen voor de toekomst”.