fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Benoeming De Kesel ‘werk van Danneels’

KN Redactie 7 november 2015
image

Dat schrijft de Vlaamse katholieke publicist Mark van de Voorde in een bijdrage op deredactie.be.

Invloed Danneels

Volgens Van de Voorde is de invloed van Danneels in de Belgische kerkprovincie nog altijd zo groot dat het uitgesloten is dat een kandidaat “zonder zijn zegen” aan de paus zou zijn voorgedragen. Alle drie de kandidaten die op de ‘terna’ stonden, hadden de goedkeuring van Danneels, aldus Van de Voorde.

De Kesel, Van Hecke en Bonny

Die publiceert onomwonden de namen van de drie kandidaten die door de Belgische bisschoppen voor de aartsbisschoppelijke zetel zijn voorgedragen. Die blijven normaliter geheim.

Naast Jef de Kesel, die vrijdag tot aartsbisschop werd benoemd, zijn abt Lode van Hecke van Orval en bisschop Johan Bonny van Antwerpen voorgedragen.

Steun voor Bonny

De voordracht van de laatste zou gezien moeten worden als een teken van steun, omdat diens uitlatingen over echtscheiding en homoseksuelen in Rome op weerstand zouden stuiten.

Toch, schrijft Van de Voorde, “zitten De Kesel en Bonny wezenlijk op dezelfde lijn”.

‘Opsteker’ voor kardinaal Danneels

De benoeming van Jozef De Kesel is voor kardinaal Danneels “een opsteker”, omdat De Kesel daarmee alsnog zijn opvolger in Mechelen-Brussel is geworden. Toen Danneels in 2010 met emeritaat ging werd André Léonard tot diens opvolger benoemd die in veel opzichten een tegenpool was van de Vlaming en zeker niet diens instemming had.

Danneels ‘helemaal terug’

Dat Rome Danneels’ voorkeur negeerde moet in verband gebracht worden met diens besmette blazoen in de misbruikzaak rond de Brugse bisschop Roger Vangheluwe in het voorjaar van 2010. Ook de manier waarop Danneels in 2005 publiek blijk had gegeven van zijn ongenoegen over de keuze van Benedictus XVI zou diens invloed een flinke deuk hebben bezorgd.

Dat diens vroegere hulpbisschop en protegé alsnog de zetel van Mechelen-Brussel heeft gekregen “bewijst” volgens Van de Voorde dat Danneels “onder de nieuwe paus helemaal terug is van weggeweest”.

Vragen

Het roept nieuwe vragen op rond de relatie van Godfried Danneels met paus Franciscus. De kardinaal gaf onlangs openlijk toe met een groepje gelijkgezinde prelaten te hebben geijverd voor Jorge Bergoglio als opvolger van Johannes Paulus II. Naast Danneels maakten ook de ‘progressieve’ kardinalen Walter Kasper en Carlo Maria Martini deel uit van de zogenaamde Groep Sankt-Gallen. Ook de oud-bisschop van Rotterdam, Ad van Luyn, nam eraan deel.

Dat de paus Danneels tot tweemaal toe benoemde als synodevader over het gezin ondanks diens omstreden rol in de misbruikzaak rond Vangheluwe heeft internationaal tot flinke kritiek geleid.

Smet

Ook De Kesel heeft in dat licht een smet opgelopen doordat hij eind vorig jaar een kapelaansbenoeming gaf aan een priester die zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige nadat hij zijn slachtoffer eerst dronken had gevoerd. De Kesel legde daarmee het zero tolerancebeleid naast zich neer dat de Belgische bisschoppen eerder hadden afgesproken.