fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Bisschop bedreigd na ‘homo-uitspraken’

KN Redactie 23 augustus 2015
image

Dat zegt de woordvoerder van zijn bisdom tegen de Neue Zürcher Zeitung, meldt KNA.

Geen aangifte, bisschop bidt voor bedreigers

Het bisdom Chur laat zich door de politie adviseren over de veiligheid van mgr. Huonder, aldus de woordvoerder. Het bisdom ziet af van aangifte. De bisschop zal bidden voor degenen die hem bedreigen.

Lezing over huwelijk, gezin en seksualiteit

De bedreiging komt in de nasleep van de ophef rond een lezing die de bisschop op 31 juli had gehouden in het Duitse Fulda.

In zijn toespraak over huwelijk, gezin en seksualiteit gaf hij een overzicht van bijbelversen die daarmee te maken hebben.

Passages uit Leviticus

Daaronder waren ook passages uit Leviticus, waarin geslachtelijke omgang tussen twee mannen een “een gruwel” en “een afschuwelijke daad” genoemd wordt. Verder staat in het oudtestamentische boek dat mannen die dit doen “ter dood” moeten worden gebracht.

‘De vraag van homoseksualiteit’

De bisschop merkt na het citeren van de passages op dat deze, samen met andere bijbelpassages, “de goddelijke ordening” geven “die voor de omgang met seksualiteit geldt”.

Met betrekking tot “de gelijkgeslachtelijke praxis” zouden enkel deze passages al voldoende zijn “om de vraag van homoseksualiteit vanuit het zicht van het geloof de juiste draai te geven”, aldus mgr. Huonder.

‘Algehele shitstorm’

Het kwam de bisschop, in de woorden van zijn hulpbisschop, op een “algehele shitstorm” te staan “die zijn energie ontleent aan de oppervlakkige waarneming alsof de bisschop in alle ernst de doodstraf voor homoseksuelen zou goedkeuren of opnieuw zou hebben geëist”.

Een homo-organisatie deed aangifte tegen mgr. Huonder omdat deze haat zou zaaien.

Verontschuldigd

De bisschop heeft zich verontschuldigd “bij alle mensen” die zich door zijn uitlatingen over homoseksualiteit “gekwetst gevoeld hebben”.

‘Niet doordacht’

Zijn toespraak over huwelijk, gezin en seksualiteit was op een plek “niet doordacht”, zei hij in een interview met boulevardkrant Blick.

Als hij die vandaag zou houden, zou hij “uitvoeriger becommentariëren en de hele voordracht eerst aan iemand voorleggen”.