fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Bisschop De Korte zet in op behoud lokale gemeenschappen

KN Redactie 29 januari 2015
image

Dat blijkt uit zijn toekomstvisie op zijn bisdom die de bisschop vrijdag onthulde.

Hij deed dat bij het afscheid van een diocesaan opbouwwerker. Hoewel zijn visie haaks staat op die van zijn collega van het aartsbisdom Utrecht, kardinaal Wim Eijk, is het daar geen reactie op, zegt De Korte in een interview met Katholiek Nieuwsblad dat volgende week vrijdag wordt gepubliceerd. Dat beide bisschoppen van inzicht verschillen werd al duidelijk tijdens het ad liminabezoek van december 2013. Ook bisschop Wiertz van Roermond zet in op het behoud van kerkgebouwen in de dorpen, aldus De Korte.

Nieuwe gemeenschappen
Daarin verschillen beide bisschoppen van inzicht met kardinaal Eijk en de collegabisschop van Den Bosch, Hurkmans. Kardinaal Eijk verwacht het huidige aantal van 311 kerken binnen vijftien jaar terug te brengen tot minstens twintig Eucharistische centra, waar rond nieuwe paochiegemeenschappen moeten worden geformeerd. Die moeten voortkomen uit de reeds eerder gefuseerde megaparochies.

Versnelde afbraak
Volgens bisschop De Korte is het echter een sociologisch gegeven dat 70- tot 90% van de gelovigen niet bereid is naar een andere dan de eigen kerk te gaan. Dat forceren leidt uiteindelijk tot een versnelling van de afbraak van de Kerk, meent de Groningse herder.
Het bisdom zit nog in een fusieproces waarbij tachtig parochies opgaan in negentien grote parochies. De tachtig kerkgebouwen zullen zoveel mogelijk worden behouden. De Korte houdt er rekening mee dat er op sommige plaatsen kerken dicht zullen moeten.

Wees creatief
Hij roept de gelovigen op om creatief te zijn in het vinden van manieren om de kerkgebouwen overeind te houden. Indien dat niet lukt kunnen alternatieven worden gezocht zoals het huren van een aula van een school, verenigingsgebouw of samenwerking met een protestantse gemeente. Toch sluit de bisschop het opheffen van lokale gemeenschappen niet uit. "Als je met zes mensen in een viering zit heeft dat ook geen zin."
Naast het benaderen van nieuwe mensen en financiële middelen roept de bisschop zijn gelovigen op vertrouwen te hebben. "Het is Christus die de Kerk draagt", aldus De Korte.

Verantwoordelijkheid nemen
Boven alles roept hij de katholieken op "hun verantwoordelijkheid te nemen" door aan de eigen identiteit te werken. "Het zijn jaren van de waarheid. Er komt een moment waarop je geen power meer hebt om een omslag te maken."