fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Bisschop slaat inauguratie pro-choice gouverneur af

KN Redactie 7 januari 2015
image

Dat heeft de bisschop laten weten aan de Providence Journal.
Tobin was uitgenodigd om tijdens de ceremonie als vertegenwoordiger van de katholieke Kerk een gebed uit te spreken.

Gewetensprobleem
Formeel heeft de bisschop op de uitnodiging laten weten dat hij andere verplichtingen had. Maar, verklaarde hij tegenover de krant, “ik moet eraan toevoegen dat het voor mij persoonlijk naar eer en geweten altijd moeilijk is om de inauguratie bij te wonen van overheidsfunctionarissen die abortus promoten, hetgeen wij als een ernstige moreel kwaad beschouwen.”

Viering elders
Om die reden besloot de bisschop om voor de tweede keer tijdens een installatie van een nieuwe gouverneur een Mis op te dragen in de kathedraal ter intentie van de nieuwe overheidsfunctionarissen “en voor ons land”.

Niet uitgenodigd
Bij de installatie in 2011 van de vorige gouverneur, een episcopaal, weigerde deze de traditionele uitnodiging van de bisschop om als religieus vertegenwoordiger aanwezig te zijn. Die besloot toen tijdens de inauguratie Eucharistie te vieren in de kathedraal.

Vrije abortus
Gina Raimondo, zelf katholiek, is een fervent voorstander van vrije abortus. Toen de staat Rhode Island een verbod invoerde op de wrede en medisch volstrekt onnodige partial birth abortion zwoer zij het verbod op te zullen heffen.

‘Gebrek aan morele moed’
“Het is altijd teleurstellend als een katholieke kandidaat voor een openbaar ambt de leer van de Kerk inzake de waardigheid van het menselijk leven verlaat voor het eigen politieke gewin”, zei Tobin eerder over haar opstelling. “Zulke acties demonstreren een niet te verontschuldigen gebrek aan morele moed.”
De Amerikaanse bisschoppen, aldus Tobin, hebben erop gewezen dat katholieken die bewust de kerkelijke moraal verwerpen “hun gemeenschap met de Kerk aantasten.”

Verantwoording schuldig
“Paus Franciscus heeft uitgelegd hoe slecht abortus in feite is, dat ieder geaborteerd kind het gezicht van Jezus Christus heeft. Zo wil ik de katholieke gelovigen van het bisdom van Providence in de helderst mogelijke bewoordingen herinneren: abortus is een zonde. Zij die erin voorzien, het bevorderen en ondersteunen zullen verantwoording moeten afleggen tegenover de Almachtige god voor de onrechtvaardige dood van ongeboren kinderen”, aldus bisschop Tobin tegenover WPRI-News.

Communieverbod
Volgens bisschop Tobin heeft hij ondanks het grote meningsverschil een vriendelijk contact met de nieuwe gouverneur en hij hoopt op een productieve samenwerking.
Raimondo zelf liet weten voorafgaand aan haar installatie in haar parochiekerk de ochtendmis bij te wonen. Of zij daarbij ter communie is gegaan is niet bekend. Die had haar vanwege haar opstelling rond abortus volgens de Vaticaanse instructies geweigerd moeten worden.