fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Bisschoppen vragen gebed voor de Schepping

KN Redactie 27 augustus 2015
image

Dat heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie laten weten.

Integrale ecologie

Onlangs stelde paus Franciscus een gebedsdag voor de Schepping in op suggestie van de vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk bij de presentatie van de milieu-encycliek Laudato si’. Daarin roept paus Franciscus op tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Orthodox initiatief

De orthodoxe Kerken hebben jaren geleden al de eerste september uitgeroepen als biddag voor de Schepping. Een van de drijvende krachten daarachter is de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Bartholomaios. Diens inzet voor het zorgvuldig omgaan met de Schepping heeft hem de bijnaam ‘de groene patriarch’ opgeleverd.

Blasfemie

Veronachtzaming en verspilling van de Schepping staat volgens Bartholomaios gelijk aan godslastering. De Schepping vraagt om dankbaarheid en terughoudendheid. Daarom maakt de Orthodoxie zich de laatste decennia sterk voor een verantwoord omgaan met de Schepping en voor sociale gerechtigheid. “De houding waarmee mensen met de Schepping omgaan weerspiegelt ook hun houding tegenover hun naasten”, aldus de patriarch van Constantinopel.
Het erehoofd van de Orthodoxie heeft de paus daarom laten vragen zich bij de biddag aan te sluiten.

Ecologische bekering

De Heilige Vader benadrukte bij de instelling van deze Wereld Gebedsdag, dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, aldus de bisschoppen. “De consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus moeten zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen.”

Mensen van goede wil

“De paus hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen katholieken wereldwijd aan te spreken maar alle mensen van goede wil.”

Oproep tot gebed

“De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping.” Zij verwijzen naar de gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente encycliek Laudato Si’.