fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Boek van Gomorrah’ tegen homo-priesters opnieuw vertaald

KN Redactie 21 oktober 2015
image

Kardinaal Juan Sandoval Íñiguez heeft er een voorwoord bij geschreven. Dat meldt LifeSiteNews.

Integriteit

Het Boek van Gomorrah en de strijd van St. Petrus Damianus tegen kerkelijk bederf is een complete vertaling met een uitgebreid verslag van de strijd die de heilige voerde tegen het bederf van de Kerk destijds. Damianus vermaande zonder angst pausen en bisschoppen tijdens zijn missie om de integriteit van priesters en de moraal van de gelovigen te herstellen. Hij confronteerde met succes de Duitse keizer Hendrik IV om het sacrament van het huwelijk te beschermen en te voorkomen dat deze een gemakkelijke ongeldigverklaring kreeg.

Wraak van God

Damianus waarschuwt in het Boek van Gomorrah de heilige paus Leo IX dat “de kanker van sodomitische onreinheid door de geestelijke stand kruipt” en stelt het seksueel misbruik van “spirituele zonen” door katholieke priesters aan de kaak. Hij waarschuwt dat allen die toegegeven hebben aan homoseksueel gedrag uit de priesterstand ontheven moeten worden en dat de wraak van God wordt opgeroepen tegen hen die doorgaan het Misoffer te vieren. “Pas ervoor op de woede van God onblusbaar tegen je op te roepen, dat je door je gebeden alleen maar Hem nog meer uitdaagt, die je openlijk beledigt door je boze daden”, schrijft Damianus. Volgens Damianus overtreft het kwaad van homoseksueel gedrag alle andere. “Want deze ondeugd betekent de dood van lichamen, de vernietiging van zielen, verontreinigt het vlees, dooft het licht van het intellect, verdrijft de H. Geest uit de tempel van het menselijke hart, leidt de duivelse aanzetter tot lust binnen, verwart en verwijdert de waarheid geheel uit de bedrogen geest”.

Bevrijd uit slavernij

Volgens Damianus kan “wie zich bevuild heeft met de besmetting van de sodomitische schande…tenzij hij gereinigd wordt door de vervulling van een vruchtbare boete, nooit de genade van God ontvangen, nooit waardig zijn voor het lichaam en bloed van Christus en nooit de drempel van het hemels vaderland overgaan.” Damianus uit zijn bedroefdheid over wie tot seksuele perversie zijn vervallen, en belooft hun dat zij door God bevrijd kunnen worden uit de slavernij van de zonde, en geestelijk geheeld als zij berouw hebben en boete doen. Kardinaal Juan Sandoval Íñiguez schrijft dat het boek helpt beseffen dat “er duizend jaar geleden seksuele zonden werden bedreven door uiteenlopende zonen van de Kerk die nu nog betreurenswaardig aanwezig zijn en die de aanleiding zijn geweest voor schandaal, verlies aan eer en afvalligheid.” (KN/LifeSiteNews)