fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Boodschap paus voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015

KN Redactie 8 januari 2015
image

De boodschap van paus Franciscus voor deze dag heeft als thema ‘Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen’.

‘Cultuur van aanvaarding en solidariteit’
Volgens de paus is voor dit thema gekozen, omdat de Kerk de zending heeft “Jezus Christus lief te hebben, in het bijzonder Hem te eren en van Hem te houden in de armsten en de meest verlatenen; onder deze zijn zeker migranten en vluchtelingen, die trachten te ontkomen aan moeilijke levensomstandigheden en gevaren van allerlei soort”.

Die “Kerk zonder grenzen” verspreidt, zo schrijft de paus “een cultuur van aanvaarding en solidariteit waarin niemand wordt gezien als nutteloos, ongeschikt of overbodig”.

‘Bijzondere betekenis’
Volgens de Heilige Vader krijgt dit vandaag de dag “een bijzondere betekenis”.

“In een tijd van zulke omvangrijke migratiestromen verlaten grote aantallen mensen hun vaderland, met een koffer vol vrees en verlangen, om een hoopvolle, maar gevaarlijke reis te ondernemen op zoek naar meer menswaardige levensomstandigheden. Dikwijls echter brengt zulke migratie argwaan en vijandigheid teweeg, zelfs in kerkelijke gemeenschappen, voordat enig inzicht is verkregen over het leven van migranten of kennis is genomen van hun verhalen over vervolging en armoede. Argwaan en vooroordeel conflicteren dan met het bijbelse gebod om de vreemdeling in nood te verwelkomen met respect en saamhorigheid”, aldus paus Franciscus.

Lees hier de complete Nederlandse vertaling van de boodschap van de paus.

Cura Migratorum
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft de Cura Migratorum in 2005 opgericht om de zorg voor het migrantenpastoraat bij de bisdommen onder te brengen. Het bestuur van de Cura Migratorum bestaat uit mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, en mgr. Verbakel, vicaris-generaal bisdom Rotterdam.

Vluchtelingen
Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waren er eind 2013 51,2 miljoen mensen ontheemd als gevolg van vervolging, geweld, conflicten of mensenrechtenschendingen.

In juni zal de UNHCR de cijfers over 2014 publiceren.