fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Burke kritisch over maatregelen Motu Proprio

KN Redactie 10 september 2015
image

Dat schrijft LifeSiteNews.

Burke, tot vorig jaar hoogste rechter binnen de katholieke Kerk, besprak dinsdag de voorstellen die vorig jaar tijdens de Gezinssynode werden gedaan over huwelijksprocessen. Hij deed dat tijdens een lezing voor de Franciscaanse universiteit van Steubenville (VS).
Die zijn grotendeels overgenomen in het Motu Proprio dat afgelopen dinsdag werd gepubliceerd. Het gehoor was gevraagd Burke geen vragen daarover te stellen omdat de kardinaal de tekst nog niet had kunnen bestuderen.

Drastisch verkort

De voornaamste veranderingen in de nietigverklaringsprocedure is de drastische verkorting tot mogelijk 45 dagen. Daarnaast schafte de paus voor gewone gevallen de noodzaak van een tweede instantie af. Ook legt de paus het oordeel grotendeels neer bij de lokale bisschop en minder bij de kerkelijke rechters. Die rol was door paus Johannes Paulus in 2005 uitdrukkelijk afgeraden in de instructie ‘Dignitas Connubi’.
Die vereist van kerkelijke rechters grote deskundigheid en terzake ruime ervaring. Veel bisschoppen hebben geen van beide.

Redding van zielen

Hoewel hij niet over het Motu Proprio sprak wees Burke erop dat de kerkrechtelijke procedures door de eeuwen heen zijn ontwikkeld om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.
Hij benadrukte dat het vaststellen van de waarheid alle te maken heeft met de “redding van zielen”.

‘Katholieke scheiding’

De kardinaal merkte op dat vergelijkbare voorstellen ook al waren gedaan in de aanloop op de herziening van het kerkelijk wetboek in 1983. Deze werden echter afgewezen door paus St.-Johannes Paulus II. Het Vaticaan probeerde voor de VS in de jaren ’70 en ’80 al de procedures te vereenvoudigen, hetgeen leidde tot de indruk dat er toch zoiets bestond als een “katholieke scheiding”.

Niet te zwaar

De gedachte dat mensen te zwak zijn voor God’s huwelijkswetten wees Burke ferm van de hand. De Heer heeft verzekerd al de genade te schenken die nodig is om volgens Zijn wil te leven, aldus de voormalige curiekardinaal.
Hij leverde daarmee rechtstreekse kritiek op de Duitse kardinaal Kasper die beweert dat het trouw blijven aan de huwelijksband na scheiding slechts voor een klein aantal katholieken haalbaar zou zijn en niet voor de doorsnee gelovige.

Bereid te lijden

“Op dit moment, nu de aanvallen op het huwelijk en het gezin zelfs binnen de Kerk het felst lijken, is het de Kerk die de gehele samenleving de waarheid in al haar rijkdom moet laten zien. Dus ook de schoonheid en de rijkdom van de waarheid over het huwelijk.”
“De synodevaders en alle gelovige christenen moeten bereid zijn te lijden”, voegde hij eraan toe. “Om het heilig huwelijk in ere te houden en te bevorderen.”
“Verwarring en dwaling rond het heilig huwelijk” worden “in de samenleving en in de Kerk gezaaid door satan. Het huwelijk staat bloot aan een “felle en duivelse aanval”.

Niet zwijgen

In reactie op kerkelijke leiders die oproepen tot een onjuist aanpassen aan de wereld, en zelfs tot zwijgen ten aanzien van het zogenaamde ‘homohuwelijk’ zei Burke dat “wij de dingen bij hun naam moeten blijven noemen om niet bij te dragen aan verwarring en dwaling.”
“De Kerk moet, conform de goddelijke Wijsheid, altijd met liefde de waarheid blijven verkondigen.”