fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Bussemaker: ‘geen sprake van dat de overheid invloed probeert uit te oefenen op kerkelijke aangelegenheden’

KN Redactie 11 februari 2015
image

Dat antwoordt de minister op de vragen van SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop over het bericht van Katholiek Nieuwsblad dat het Nederlandse ministerie van OCW een internationale “theologische” en “pastorale” conferentie in Rome heeft medegefinancierd.

Thema van de conferentie was “hoe de pastorale zorg te vernieuwen met het oogmerk daarbij volledig homoseksuelen en transgenders in te sluiten, koppels van gelijk geslacht en hun families”.

‘Belangen behartigen’
De organisatie van deze conferentie, het European Forum of LGBT Christian Groups, ontvangt als koepelorganisatie van Europese christelijke LHBT-organisaties subsidie van het ministerie van OCW “zodat de organisatie de belangen van christelijke LHBT’s kan behartigen binnen verschillende Europese instituties en christelijke geloofsgemeenschappen”, aldus Bussemaker.

Subsidie onderdeel emancipatiebeleid
Volgens de minister is de scheiding van Kerk en Staat niet in het geding door de medefinanciering van het ministerie van deze “theologische” en “pastorale” conferentie.

“Er is geen sprake van dat de overheid invloed probeert uit te oefenen op kerkelijke aangelegenheden. De overheid ondersteunt een koepelorganisatie van christelijke LHBT-organisaties zodat zij in staat worden gesteld om binnen hun eigen geloofsgemeenschappen de dialoog aan te gaan over de rechten van LHBT’s en de positie van LHBT’s binnen de kerk. De subsidie aan het European Forum of LGBT Christian Groups is onderdeel van het emancipatiebeleid van dit kabinet”, aldus de minister.

‘Opkomend conservatisme’
Op de vraag van Bisschop of deze subsidie in het kader staat van een actieprogramma om de acceptatie van homoseksualiteit in alle godsdiensten te bevorderen, antwoordt de minister dat deze subsidie in het kader staat “van het tegengaan van internationale polarisatie via emancipatiebeleid”.

“In het internationale debat is sprake van een opkomend conservatisme en fundamentalisme binnen orthodox-religieuze landen en kringen en een actieve internationale inzet is op dit punt zeer noodzakelijk”, aldus Bussemaker.

Geen subsidies in islamitische landen
“Het European Forum of LGBT Christian Groups is met name actief in Oost-Europa. De koepelorganisatie heeft lid-organisaties in Rusland, Letland, Estland, Moldavië, Kirgizië, Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld in Nederland, Polen en Italië. Er worden op dit moment geen subsidies door mijn departement verstrekt in islamitische landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich wereldwijd in voor de verdediging van de rechten van LHBT’s”, aldus de minister.