fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Cultuurraad en Vaticaanse media centraal bij ‘K9’

KN Redactie 10 februari 2015
image

De Raad van Kardinalen die paus Franciscus assisteert bij het hervormen van de Romeinse curie begon gisteren in het Vaticaan aan zijn achtste bijeenkomst.

Ravasi
Kardinaal Gianfranco Ravasi informeerde de ‘K9’ over het werk van zijn cultuurraad. Daarna legde de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Media, mgr. Paul Tighe, een tussenrapport voor over het onderzoek dat loopt naar die instantie. Dit meldde Vaticaans woordvoerder Federico Lombardi vandaag. Beslissingen zijn er nog niet genomen.

Consistorie
Aan het begin van hun driedaagse bijeenkomst overlegden de kardinalen over het rapport dat zij donderdag bij het consistorie gaan voorleggen aan de verzamelde kardinalen.

Stand van zaken
Paus Franciscus wil het College van Kardinalen, zijn hoogste adviesorgaan, informeren over de stand van zaken met betrekking tot de in april 2013 geïnitieerde curiehervorming, en haar mening daarover horen.

Kritiek
Al in november vorig jaar informeerde de ‘K9’ de hoofden van de Vaticaanse curie-instanties over de stand van zaken. Naar verluidt stootten sommige overwegingen daarbij op kritiek.

Fusie
Momenteel ligt de fusie voor van twaalf Pauselijke Raden tot twee ‘superdicasterieën’ – een voor de Leken en het Gezin, en een voor ‘Sociale Zaken’. Het werk van de twee dialoograden – voor oecumene en voor interreligieuze contacten – lijkt intussen onomstreden, net als dat van de Pauselijke Raad voor Wetteksten.