fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Danneels wilde dat koning Boudewijn abortuswet ondertekende’

KN Redactie 17 april 2015
image

De voormalige politici Philippe Moureau (PS, Parti Socialiste) en Mark Eyskens (CVP) zeggen dit in een documentaire van VTM, die op 6 april is uitgezonden en waarvan hier een relevante videosamenvatting te zien is. Kardinaal Danneels weigert commentaar, aldus VTM.

Wettelijke truc
In 1990 tekenden de veertien leden van de Belgische regering – een coalitie geleid door minister-president Wilfried Martens – een van de meest liberale abortuswetten ter wereld. Koning Boudewijn weigerde als katholiek die te ondertekenen, en werd met een wettelijke truc tijdelijk ontheven, zodat de regering het wetsvoorstel als wet van kracht kon laten worden.

Kinderloos
Volgens oud-minister Willy Claes was de kwestie voor de koning naar eigen zeggen niet eens religieus. “Zelfs als gij, Claes, seffens afkomt met de paus van Rome, zal ik nóg neen zeggen.” Juist als kinderloos gehuwde, zo suggereert Claes, voelde koning Boudewijn zich bijzonder gehouden het voor kinderen op te nemen, die zich niet kunnen verdedigen.

‘Gewetensaalmoezenier’
De politiek had kardinaal Danneels welbewust in de arm genomen. “We hadden gezorgd voor een discrete en voorzichtige tussenkomst van kardinaal Danneels”, zegt Moureau. Volgens Eyskens beschouwde men de kardinaal als een geschikt instrument, omdat hij een intimus van de koninklijke familie was, en zelfs “een beetje de gewetensaalmoezenier van de koninklijke familie”. Ondanks diens interventie wist koning Boudewijn tegenover de regering zijn rug recht te houden.