<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

De geloofwaardigheid van een bekeringsverhaal

KN Redactie 28 januari 2016
image

Intussen worstelt de IND al jaren met de vraag wanneer een bekeringsverhaal van asielzoekers geloofwaardig is of niet. Moslims die als christen terugkeren naar landen als Iran, Saoedi-Arabië, Pakistan Afghanistan of Somalië zijn hun leven niet zeker. Daarbij gaat de grootste dreiging uit van de naaste (moslim)familie voor wie de schande van een ‘afvallige’ ondraaglijk is of ernstige consequenties kan hebben.

Enorm contrast

Het is niet vreemd dat de IND behoedzaam wordt als een bekering niet in eerste instantie als reden voor asiel wordt opgegeven, maar bijkomend, of als eerdere verzoeken op andere gronden zijn afgewezen. Tegelijkertijd vormen juist de compassie en de hulp die asielzoekers hier bij christenen ondervinden niet zelden een enorm contrast met de ervaringen uit hun eigen religieuze achtergrond. Sommigen maken zo voor het eerst kennis met het christendom.

Commissie-Plaisier

Om de IND te helpen bij de oordeelsvorming heeft de Protestantse Kerk Nederland (PKN) de commissie-Plaisier ingesteld, vernoemd naar scriba Arjan Plaisier, die bekeerlingen uitgebreid de nieren proeft en op grond daarvan advies uitbrengt.

Geloofwaardigheid van een bekering

Daarnaast heeft godsdienstpsychologe prof. dr. Joke van Saane een model ontwikkeld op grond waarvan de geloofwaardigheid van een bekering kan worden getoetst. “Ik kan dat niet zoals God”, zei ze vrijdag tijdens een symposium aan de VU in Amsterdam, “maar mijn op wetenschappelijke onderzoeken gebaseerde model geeft een grotere mate van waarschijnlijkheid.”

Van tafel geveegd

Van Saane en de commissie-Plaisier worden regelmatig door asieladvocaten als deskundigen ingeschakeld. Met wisselend succes overigens, want zowel de Raad van State als verschillende rechtbanken vegen die deskundigheid af en toe zonder meer van tafel.

Vraagtekens

Hoogleraar migratierecht Hemme Battjes zette vraagtekens bij die praktijk omdat het model-Van Saane wel degelijk als deskundigenrapport kan worden aangemerkt en derhalve volgens het recht niet zonder weerlegging terzijde geschoven mag worden.

Dergelijke afwijzingen lijken soms te getuigen van een opvatting dat wie gelooft, zelf maar op de blaren moet zitten.

Horrorverhalen

Tegenover die zorgwekkende praktijk stelde Battjes de vijftien jaar die het kostte om de deskundigheid erkend te krijgen die sporen van marteling vast kan stellen. De alarmerende cijfers en de horrorverhalen over het lot van christenen in asielzoekerscentra kunnen helpen om druk op de ketel te houden, dwars tegen de stijgende afkeer van asielzoekers en vluchtelingen in het algemeen in.