fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

De Korte: ‘paus zet in op bondgenootschappen’

KN Redactie 19 juni 2015
image

"De encycliek is niet alleen gericht aan katholieken, maar aan alle mensen van goede wil", aldus De Korte, die sprak namens de bisschoppenconferentie in een gezamenlijke presentatie met de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

'Indrukwekkend moreel kompas'
Het gaat om "bondgenootschappen met andere christenen, met mensen van een ander geloof en uiteindelijk met alle mensen", zei De Korte. Hij noemde het "tekenend" dat bij de presentatie ook een Duitse milieugeleerde optrad die zich als atheïst bekent. "De paus wil daarmee laten zien dat hij ook mensen aanspreekt die niet geloven in een scheppende God, maar die wel een geweten hebben en goed met deze wereld willen omgaan." Volgens De Korte geeft de paus met zijn encycliek een "indrukwekkend moreel kompas voor het beheer van de aarde".

Gemeenschappelijk huis
"Franciscus verbindt de vriendschap met Jezus Christus en met God met de zorg voor de armen en de natuur", zei hij. "Het is heel mooi dat de aarde door onze paus in de ondertitel van de encycliek geschetst wordt als ons gemeenschappelijk huis."

Continuïteit
De bisschop van Groningen-Leeuwarden wees erop dat Franciscus met zijn zorgen niet een geheel nieuwe weg inslaat, maar voortborduurt op zijn directe voorgangers die hij in zijn inleiding uitgebreid citeert. Dat doet hij ook met ook patriarch Bartholomaios I van Constantinopel "voor wie de zorg voor de Schepping ook van grote betekenis is".

Versmald denken
De Korte noemde het "opvallend dat voortdurend de ecologische en sociale problematiek door de paus in elkaar geweven wordt." Als oorzaken van de milieuproblematiek en alles wat daar mee samenhangt noemt de paus "de antropocentrische versmalling, de versmalling, met name in het Westen, van het denken naar de mens toe. En daarnaast wat hij noemt het technocratisch paradigma."

Technocratie
Het valt De Korte op dat de paus verschillende keren Romano Guardini citeert. "Die wijst in Das Ende der Neuzeit op de ontwikkeling dat wat het menselijk vernuft heeft voortgebracht niet meer wordt gebruikt om op te bouwen, maar om te vernietigen. Dat bedoelt de paus met het technocratisch paradigma, waarbij de wetenschap en techniek niet meer ten dienste staat van de humaniteit, maar als het ware tegen de humaniteit en tegen de schepping ingaan. Moeder aarde die beschadigd en gewond raakt door de manier waarop wij nu leven."

Christelijk holisme
Volgens De Korte pleit Franciscus voor "een soort christelijk holisme, een soort heelheidsdenken waarbij de hele schepping wordt gezien als een broeder en zusterschap. Als je alle elementen van de natuur als broeders en zusters ziet, zoals Franciscus dat doet in het Zonnelied, dan hoort het allemaal bij elkaar. Wij zijn als mensen ook opgebouwd uit dezelfde elementen waarmee ook onze planeet is opgebouwd en dezelfde lucht ademen. De paus plaats dat tegenover het antropocentrisch denken."

Wereld is van Hem
"De schepping heeft een sacramenteel karakter in die zin dat zij naar de Schepper verwijst. Wie de schepping schendt, schendt de Schepper. Niet alleen de mens is een schepsel van God, maar de hele wereld is van Hem."

Lees hier de hele encycliek in het Engels en quotes eruit in het Nederlands.