fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Dienen Duitse bisschoppen de Mammon?

KN Redactie 5 januari 2015
image

‘Gewoon’ omdat de komende synode een regulier geplande zal zijn. Gezien de manier waarop de vorige bisschoppensynode is verlopen, mogen we in 2015 opnieuw deining verwachten. Blijkbaar zijn huwelijk en gezin in de katholieke Kerk inmiddels heikele debatonderwerpen geworden. Spreekt dat op zichzelf niet al boekdelen? Ook binnen de Kerk is er een ‘botsing van beschavingen’ gaande: van het authentieke katholieke geloof tegen elitaire, prettig-vrijzinnige mutaties daarvan.

Volgens de gezaghebbende Amerikaanse theoloog George Weigel is dit vooral te wijten aan Duitse bisschoppen. Onder aanvoering van kardinaal Kasper lieten zij wat een synode over het gezin had moeten zijn, ontaarden in een gênant getouwtrek over bijvoorbeeld de behandeling van hertrouwd gescheidenen en homoseksuelen. Niet dat deze onderwerpen geen aandacht verdienen, maar ze zijn volstrekt secundair ten opzichte van het katholieke gezin.

Achter dit alles steekt een verschil van mening over de kerkelijke leer en zijn ontwikkeling, meent Weigel in een uitgebreide analyse in First Things. En dáárachter weer zit een geschil over de betekenis van het Tweede Vaticaans Concilie. Als je dit Concilie verdraait tot het startsein voor een katholicisme 2.0 dat in één klap al het voorgaande achterhaald heeft gemaakt, is het ook geen probleem meer als nieuwe visies haaks staan op het overgeleverde geloof van heiligen en Kerkvaders. Integendeel, dat wordt dan welhaast een aanbeveling.

Waarom maken nu juist veel Duitse bisschoppen zich zo druk? Volgens Weigel luidt het triviale antwoord: geld. Hij herinnert eraan hoe de Duitse bisschoppen in 2012 voor gefronste wenkbrauwen zorgden toen ze in 2012 al de bediening van de sacramenten afhankelijk maakten van het betalen van de Kirchensteuer, de Duitse kerkbelasting die hun een stroom aan inkomsten oplevert. Die wordt echter snel dunner nu steeds meer Duitsers de Kerk de rug toekeren.

Waarom? Kennelijk willen veel van hun bisschoppen dit verklaren als het gevolg van “gemene, bekrompen en wrede” katholieke opvattingen, zoals de onverbrekelijkheid van het huwelijk. Omwille van de pecunia moeten dergelijke opvattingen dus maar snel aangepast worden aan het moderne levensgevoel. Ligt het niet meer voor de hand, vraagt Weigel, dat Duitsers ophouden met betalen omdat ze “niet meer geloven dat Jezus de Heer is en de katholieke Kerk diens Lichaam”?

Het streven van modernistische prelaten om de gezinssynode te manipuleren was intussen zo duidelijk dat een meerderheid van synodevaders die in eerste instantie verontwaardigd een halt heeft toegeroepen. Maar is het daarmee gedaan? Het blijft spannend wat voor staartje deze muis in 2015 zal krijgen.