fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Drie (niet) geliefden?

KN Redactie 19 november 2015
image

Die krant moest uit meer dan honderd enthousiaste getuigenissen concluderen dat mgr. Léonard kennelijk over een aanzienlijke aanhang beschikt, juist onder jonge en bewuste katholieken. Mgr. Léonard had tot aan zijn benoeming tot aartsbisschop een column in Katholiek Nieuwsblad, die hij altijd in het Nederlands inleverde.

Geen lichte kost

Mgr. Léonard gebruikt zijn zomervakantie altijd om een pastoraal boek te schrijven, vertelde hij onlangs. Een daarvan is Drie (niet) geliefden? Maria, de Kerk, en de vrouw. Een waarschuwing vooraf: het is geen lichte kost. Hoewel de aartsbisschop toegankelijk schrijft, is de stof van zichzelf uit geen gesneden koek.

Vrouwelijkheid

Mgr. Léonard neemt de gelovige echter bij de hand om samen te ‘zien’ hoe Maria en de Kerk op elkaar betrokken zijn, en hoe dit samenhangt met hun beider vrouwelijkheid en ‘de vrouw’ in het algemeen.

Ontwikkelingslijn van Maria

Mgr. Léonard baseert zich daarvoor op tal van theologen, van wie Hans Urs von Balthasar de belangrijkste is. Hoewel we de evangeliën gewoonlijk lezen als verslagen van het leven van Jezus, is er ook een ontwikkelingslijn van Maria, van haar verhouding tot haar Zoon.

Harde terugstoting

Vanuit het meest menselijk moederschap ontwikkelt die zich, langs een proces van soms verbluffend harde terugstoting. ‘Vrouw, wat heb Ik met u te maken?’ kreeg Maria te horen op de bruiloft van Kana, nadat ze zich met een heel menselijk verzoek tot haar Zoon had gewend. Precies met zo’n verzoek als we bij elk Weesgegroet hopen dat ze ook voor ons zal doen.

Universeel moederschap

Zo wordt Maria stap voor stap geroepen tot een universeel moederschap, aldus mgr. Léonard. “Dit belet niet dat Jezus, op haar voorspraak, op het Uur van Kruis en Eucharistie vooruitloopt en nu al die bruiloftswijn schenkt.” Het heil komt dus ook via het lijden van Maria tot stand.

Geslachtelijkheid

Hoewel het woord gendertheorie niet valt, gaat mgr. Léonard diep in op de theologische betekenis van de geslachtelijkheid. Die is niet gering. Hoewel God zich er zelf boven verheft, heeft hij de geslachtelijkheid voor de mens nadrukkelijk gewild. Het is onderdeel van de menselijke identiteit.

Beeldtaal

Dit heeft gevolgen voor de beeldtaal waarin God zich tot de mens wendt: waarom Hij komt als een man, die de Kerk zijn bruid noemt. En waarom wij dat alleen begrijpen kunnen, als we niet vergeten wat een man en een vrouw in wezen zijn, of zouden moeten zijn. 

André Léonard, Drie (niet) geliefden? Maria, de kerk en de vrouw. Uitg. Carmelitana, 95 pp. Te bestellen bij Katholiek Nieuwsblad door overschrijving van € 9,95 op IBAN NL70 INGB 0004 7671 83 / BIC INGBNL 2A met vermelding van postcode, huisnummer en de mededeling ‘boek Drie (niet) geliefden’.