fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Een geloof zonder solidariteit is een dood geloof

KN Redactie 13 juli 2015
image

Beste zusters en beste broeders, goedemorgen!
Ik ben erg blij jullie vanochtend te bezoeken. Ik kon niet in Paraguay zijn zonder naar jullie te komen, zonder in dit gebied van jullie te zijn.

De Heilige Familie

We ontmoeten elkaar hier in deze parochie die vernoemd is naar de Heilige Familie en ik biecht jullie op dat sinds ik begonnen ben na te denken over dit bezoek, sinds ik mijn reis vanuit Rome naar hier ben begonnen, ik aan de Heilige Familie heb gedacht. En toen ik aan jullie dacht, herinnerde ik me de Heilige Familie. Jullie gezichten, jullie kinderen, jullie grootouders te zien. Te luisteren naar jullie verhalen en naar alles wat jullie voor elkaar hebben gekregen om hier te wonen, alle strijd die jullie hebben geleverd om een waardig leven te hebben, een dak boven het hoofd. Alles wat jullie doen om de meedogenloosheid van het weer te boven te komen, de overstromingen van de laatste weken, dit alles doet mij denken aan de kleine familie uit Bethlehem. Een strijd die jullie de glimlach, de blijdschap, de hoop niet ontnomen heeft. Een inspanning die jullie de solidariteit niet heeft ontnomen, in tegendeel, het heeft die gestimuleerd en doen groeien.

Familie van Jezus

Ik wil stil blijven staan bij Jozef en Maria in Bethlehem. Zij moesten hun eigen land verlaten, hun geliefden, hun vrienden. Ze moesten hun eigen spullen achterlaten en naar een ander land gaan. Een land waar ze niemand kenden, ze geen huis hadden, noch familie. Op dat moment kreeg dat jonge koppel Jezus. In die context, in een stal die voor zover ze konden gereed was gemaakt, heeft dit jonge koppel ons Jezus geschonken. Ze waren alleen, in een vreemd land, zij drie. Opeens begonnen er mensen te verschijnen: herders, mensen zoals zij die hun eigen wereld hadden moeten achterlaten met als doel betere kansen voor hun gezinnen te vinden. Ook hun leven was verbonden met de meedogenloosheid van het weer en met andere vormen van meedogenloosheid. Toen ze zich bewust werden van de geboorte van Jezus, kwamen ze samen, kwamen ze naderbij, dichtbij. Ze werden meteen de familie van Maria en Jezus. De familie van Jezus.

Geloof zonder solidariteit

Dat is wat er gebeurt wanneer Jezus in ons leven komt. Dat is wat het geloof laat ontstaan. Het geloof laat ons tot elkaar komen, het maakt ons naasten in het leven van anderen, het brengt ons dichterbij het leven van anderen. Het geloof laat ons ons voor elkaar inspannen, het geloof roept onze solidariteit op: een menselijke en christelijke deugd, die jullie hebben en die velen, velen hebben en die we moeten leren. De geboorte van Jezus wekt ons leven op. Een geloof dat zich niet solidair maakt, is een dood geloof, een vals geloof. “Nee, ik ben erg katholiek, ik ben zeer katholiek, ik ga elke zondag naar de Mis.” Maar, zeg mij, wat gebeurt hier in Bañado? “Ach, ik weet het niet…ja…nee…ik weet niet, ja….ik weet dat er daar mensen zijn, maar ik weet het niet…..” Je kunt nog zo vaak naar de Mis gaan op zondag, als je geen solidair hart hebt, als je niet weet wat er onder de mensen gaande is, is je geloof erg zwak, of is het ziek, of is het dood. Het is een geloof zonder Christus. Het geloof zonder solidariteit is een geloof zonder Christus, is een geloof zonder God, is een geloof zonder broeders. En nu komt dat gezegde, dat ik hoop me goed te herinneren, maar dat dit probleem van een geloof zonder solidariteit weergeeft: “Een God zonder volk, een volk zonder broeders, een volk zonder Jezus.” Dat is het geloof zonder solidariteit. En God begeeft zich te midden van het volk dat hij had uitgekozen om het te vergezellen, en stuurt zijn Zoon naar dit volk om het te redden, om het te helpen. God maakt zich solidair met dit volk, en Jezus had geen enkel probleem om af te dalen, zich te vernederen, zich te verlagen, tot aan het sterven voor ieder van ons, uit deze solidariteit als broeder, een solidariteit die ontstaat uit de liefde die Hij had voor zijn Vader en uit de liefde die Hij had voor ons. Onthoud: wanneer een geloof niet solidair is, dan is het of zwak, of ziek, of dood. Het is niet het geloof van Jezus.

Doorgaan als missionarissen

Zoals ik jullie zei, was de Heer de eerste die solidair was, die ervoor koos te leven onder ons, koos om te midden van ons te leven. Ik kom hier zoals die herders die in Bethlehem waren. Ik wil naderbij komen. Ik wil jullie geloof zegenen, jullie handen zegenen, jullie gemeenschap zegenen. Ik ben gekomen om dankbaar met jullie te zijn, omdat uit geloof hoop is ontstaan en het is een hoop die de liefde aanmoedigt. Het geloof dat Jezus creëerde is een geloof met de capaciteit om over de toekomst te dromen en om daarvoor te vechten in het heden. Juist daarom wil ik jullie aanmoedigen door te gaan missionarissen te zijn van dit geloof, door te gaan deze straten, deze wegen te infecteren met het geloof. Dit geloof dat ons solidair maakt met elkaar, met onze grote Broeder Jezus, en onze Moeder, de Maagd. Door in het bijzonder dichtbij de jongsten en de oudsten te komen. Door de jonge gezinnen te ondersteunen en hen die moeilijke momenten doormaken. Misschien is de krachtigste boodschap die jullie aan anderen kunnen geven dit solidaire geloof. De duivel wil dat jullie onderling ruzie maken en zo verdeelt hij ons en ontneemt en rooft hij ons geloof. Solidariteit van broeders om het geloof te verdedigen! En bovendien dat dit solidaire geloof een boodschap is voor de hele stad!

Voorbeeld van de Heilige Familie

Ik wil bidden voor jullie gezinnen en tot de Heilige Familie bidden opdat haar voorbeeld, haar getuigenis doorgaat een licht te zijn op jullie weg, aanmoedigt op moeilijke momenten en dat het voor ons de gratie is van een geschenk, dat we samen vragen, allemaal: dat de Heilige Familie ons ‘herders’ geeft, dat ze ons priesters, bisschoppen, geeft die in staat zijn om te vergezellen, te ondersteunen, het leven te stimuleren van onze gezinnen. In staat om dat solidaire geloof te doen groeien dat nooit overwonnen is. Ik nodig jullie uit samen te bidden en ik vraag jullie ook om niet te vergeten voor mij te bidden.

En laten we nu samen een gebed bidden tot onze Vader dat hij ons broeders maakt. Hij heeft ons onze grote Broeder gestuurd, zijn Zoon Jezus, en hij heeft ons een Moeder gegeven die ons zal begeleiden. Onze Vader….

En ga voort! En sta niet toe dat de duivel jullie verdeelt! Tot ziens!