fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Een kapitale blunder van Europese staatslieden

KN Redactie 5 november 2015
image

De ongereguleerde instroom van vluchtelingen en gelukzoekers richting de landen van Noord- en West-Europa gaat door zijn massaliteit de draagkracht van deze landen ver te boven. Het verleden is in dezen immers leerrijk voor de toekomst. Want we weten dat bepaalde minderheidsgroepen: Marokkanen, Antillianen, Somaliërs, Eritreeërs, zelfs tot in de derde generatie alle ongunstige statistieken aanvoeren: criminaliteit, werkloosheid, medische overconsumptie, leerachterstanden.

Zwakke afschaduwing

Deze hoogst prangende problemen zijn slechts een zwakke afschaduwing vergeleken bij de druk op onze samenleving die gaat ontstaan bij de massale binnenkomst van lieden uit het Midden-Oosten en Subsahara Afrika.

Arbeidsproces

Natuurlijk bevinden zich onder de vluchtelingen de nodige werkwillige, positief ingestelde en behoorlijk opgeleide mensen, maar omtrent hun inschakeling in het arbeidsproces kan men niet zeer optimistisch zijn. Denk alleen al aan de taalbarrières en de niet-erkenning van diploma’s.

Dagelijks getuigenis

De overgrote meerderheid behoort tot de soennitische islam en brengt de daarbij behorende geestelijke bagage mee. Nu weten we – de krantenberichten leggen er dagelijks getuigenis van af – dat de is intolerant is tegenover andersgelovigen, vrouwen gelijke rechten ontzegt en ook geweld niet schuwt om zijn dominantie te bevestigen. Daarom is het volstrekt normaal de islamisering van het oudsher christelijke Avondland met grote zorg te observeren en deze niet in de hand te werken.

Kapitale blunder

De bescherming van de buitengrens van de EU, in Griekenland maar in belangrijke mate ook op Lampedusa, is finaal ingestort. Europa heeft het afgelopen jaar het corrupte Griekenland behoed voor een staatsbankroet door miljarden steun te geven. Men heeft nagelaten als één van de condities hiervoor van dit land te eisen dat het zijn buitengrenzen zou bewaken en op enige eilanden transitzones zou oprichten à la Australië, dat dit sinds jaar en dag succesvol doet. Dat is een kapitale blunder van onze Europese ‘staatslieden’ die deze kans voor een open doel hebben laten liggen, niet eens gezien hebben!

Maritiem cordon

Daarnaast was een maritiem cordon voor de Libische kust gewenst, omdat dat land sinds de val van dictator Ghadaffi in anarchie verkeert en een transitzone vormt voor de massa’s die de Middellandse Zee oversteken. Het beletten van deze overtocht had een belangrijke prioriteit moeten vormen voor de Europese politiek en als je de zee niet opkomt, kun je ook niet verdrinken.

Ongehoord

Bondskanselier Merkel heeft met het ongelimiteerde à priori verwelkomen van wie ook maar uit het Midden-Oosten naar Duitsland wil, haar land – en Europa – opgezadeld met ontzagwekkende problemen en bovendien eenzijdig het Verdrag van Dublin buiten werking gesteld. Ongehoord!

Verzet

Ten gevolge van deze ontwikkelingen nemen het verzet en de polarisatie hiertegen in diverse Europese landen, waaronder het onze, toe, hetgeen zich in toenemende mate ook electoraal vertaalt. Het behoud van de sociale stelsels komt onder druk, evenals de gezonde staatsfinanciering. Zo moet Duitsland de komende periode al 15 miljard euro vrijmaken, en wij dit jaar één miljard.

‘Boeiende tijden’

Op alles moest drastisch bezuinigd worden voor de eigen bevolking, maar hier schijnt ineens ‘probleemloos’ geld voor te zijn! En dat is nog maar het begin van een onafzienbare uitgavenstijging. Ook het milieu komt onder druk in ons toch al dichtbevolkte land. Al met al gaan we, om een Chinees spreekwoord te bezigen, ‘boeiende tijden’ tegemoet.

Finaal gezakt

De Europese Unie is voor deze test finaal gezakt nog met speciale dank aan mevrouw Merkel. En ook commissievoorzitter Junker toont geen enkel begrip voor de terechte zorgen van ons ‘gewone’ Europeanen, integendeel. Hij spreekt alleen over quota: dat is dus dweilen terwijl de kraan openstaat, inderdaad: gekkenwerk dus. Bovendien wil iedereen alleen naar Noord- en West-Europa.

Adequate maatregelen

Het wachten is op leiders die opgewassen zijn tegen deze problematiek en die adequate maatregelen niet schuwen: beperking instroom, terugkeerbeleid en steun aan opvang in de regio.

Prof. mr. Olaf van Boetzelaer is internationaal secretaris van het Civilistisch Appèl en lid van de Commissie Buitenland vam het CDA Zuid-Holland.