fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Erken genocide op christenen’

KN Redactie 9 december 2015
image

Daarvoor pleit een groeiende groep Amerikaanse juristen, religieuze leiders en een onafhankelijke regeringscommissie, meldt CNA.

Onderscheid

In een brief aan minister van buitenlandse zaken John Kerry uit een groep juristen, wetenschappers en kerkelijke leiders haar zorg dat wel de genocide op Yezidi’s zal worden erkend, maar niet die op christenen.

Te beperkt onderzoek

De dertig ondertekenaars dringen er op aan dat het onderzoek naar bewijsmateriaal wordt verbreed. Dat is tot nu toe te “beperkt” tot wreedheden begaan tegen Yezidi’s. Geweld dat in grote delen van Syrië en Irak is gepleegd met als doel christenen, sjiitische moslims en andere minderheden uit te roeien buiten beschouwing zouden worden gelaten.
Doordat het ministerie zich beperkt tot IS-acties in Niniveh sinds de zomer van 2014 “ontbeert het informatie over de ervaringen van de christelijke gemeenschappen in Niniveh in dezelfde periode dat de genocide plaatsvond.”

VN-definitie

Volgens de VN-definitie is er sprake van genocide wanneer daden worden gepleegd tegen een bepaalde religieuze of etnische groep met de intentie die “geheel of gedeeltelijk te vernietigen”. Daartoe behoren massamoord, marteling en deportatie met als doel de groep te elimineren.
Erkenning van genocide verplicht de internationale gemeenschap om maatregelen te nemen en de verantwoordelijken te berechten. Ook krijgen leden van de betrokken groepen een hogere status als vluchteling.

Steun van overheidscommissie

Vorige week vrijdag kregen de briefschrijvers steun van de onafhankelijke overheidscommissie voor internationale godsdienstvrijheid. Volgens commissievoorzitter Robert George heeft zijn commissie er bij de Amerikaanse regering op aangedrongen christenen, Yezidi’s en andere kleine religieuze minderheden aan te wijzen als slachtoffers van genocide door IS. Het gaat daarbij onder meer om Sji’ieten, Turkmenen en Shabak.

‘Mensen van het boek’

Een argument om christenen niet als genocideslachtoffers te erkennen is dat zij volgens de Koran “mensen van het boek” zijn, die in hun huizen mogen blijven wonen als zij beschermingsgeld, de ‘Jizya’ betalen. Anders wacht hen de dood.
Hoewel dat in theorie christenen de mogelijkheid geeft als tweederangs burgers te overleven, “is dat geen echte keuze”, aldus prof. Robert Destro van de katholieke universiteit van de rechtenfaculteit van Columbus.

Genocide op termijn

“Zelfs als je betaalt mag je je godsdienst nog niet uitoefenen. Feitelijk word je gedwongen te vluchten en je zult waarschijnlijk worden vermoord. En vergeet niet dat IS alle kerken afbreekt. Dat valt onder de klassieke definitie van genocide.”
Het feit dat IS christenen onder dreiging met de dood dwingt zich te bekeren, te vluchten of jizya te betalen bewijst dat het hen om de godsdienst te doen is, aldus Destro. En dat valt onder de definitie van genocide.
Wie echter de jizya niet meer kan betalen zal zich alsnog moeten bekeren nadat eerst grond en vrouwen zijn afgenomen.

Bewijsmateriaal te over

Volgens Destro is er zoveel bewijsmateriaal dat het ministerie zich niet hoeft te beperken tot het rapport over de Yezidi’s. In haar brief noemt de groep bewijs voor massamoord, marteling, seksuele slavernij, ontvoering, gedwongen bekering, ontwijding en vernietiging van kerken en kloosters, heilige plaatsen en voorwerpen. IS heeft er bovendien nooit een geheim van gemaakt het kalifaat te willen zuiveren van christenen.
De brief is onder meer ondertekend door de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Mary Ann Glendon en kardinaal Donald Wuerl van Washington.