fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Europees Parlement: abortus in alle lidstaten toegankelijk maken

KN Redactie 11 juni 2015
image

Dat meldt Reformatorisch Dagblad.

Genderideologie
De resolutie van de Duitse socialiste Maria Noichl omhelst de genderideologie. Er wordt gepleit voor het toetsen van lesmateriaal op scholen op “genderstereotypen”. De overheid zou door middel van campagnes moeten zorgen voor nieuwe rolpatronen en ‘genderdiversiteit’.

Definitie van ‘gezin’
Noichl wil ook dat de Europese Commissie de definitie van ‘gezin’ zo aanpast, dat ook eenoudergezinnen en homoparen die kinderen opvoeden, eronder vallen. Ook zouden EU-lidstaten er voor moeten zorgen dat mensen hun identiteitsbewijs kunnen aanpassen aan het “gekozen geslacht”.

Gelijkheid
Het rapport Noichl mikt op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het behandelt allerlei problemen, waaronder gedwongen prostitutie en de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen.

Liberale moraal
De resolutie werd aangenomen met 341 stemmen voor en 281 tegen. Tegenstanders stellen dat de EU niet bevoegd is op het vlak van abortus, onderwijs en gezin. Ook stuiten het abortuspleidooi en de omarming van een liberale moraal op het vlak van anticonceptie hen tegen de borst.

Estrela en Lunacek
Het rapport Noichl doet denken aan de resoluties van de Europarlementariërs Estrela en Lunacek, waarin de genderideologie ook bevorderd werd. Het eerste werd afgewezen, het tweede aangenomen.

Lidstaten niet gebonden
Lidstaten zijn niet verplicht om zich aan resoluties te houden. De uitspraken geven wle een idee van hoe de standpunten in het Europees Parlement liggen.