fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Explosieve video: ‘Paus zal laten zien aan wiens kant hij staat’

KN Redactie 11 september 2015
image

Nu de gezinssynode nadert en paus Franciscus ondoorgrondelijk blijft zwijgen over waar hij zelf staat, worden er door prelaten steeds scherpere woorden gebruikt om de gevreesde mogelijkheid van een schisma aan te klagen. “Het is ketterij”, zegt kardinaal Burke nu onomwonden, “om te leren dat homoseksuele relaties niet onordelijk of ongeordend zijn of positieve elementen hebben.”

Marx

Deze uitspraken komen uit een nieuwe video van ruim 41 minuten door Polonia Christiana ‘De crisis in de Kerk’. Naast Burke komt aartsbisschop Jan Pawel Lenga aan het woord die kardinaal Reinhard Marx onder vuur neemt, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie en een van de ‘Raad van Negen’ adviseurs van paus Franciscus. Reagerend op Marx’ aanvaarding van communie voor hertrouwd gescheidenen en diens stelling dat de Duitse kerk “geen filiaal van Rome” is, zegt aartsbisschop Lenga: “Ooit had je Marx, Karl Marx. En als de huidige Marx dezelfde dingen zegt, is er geen werkelijk verschil.”

Ketterij

De aartsbisschop-emeritus van Karaganda (Kazachstan) voegt eraan toe dat als de Duitse Kerk denkt zo superieur te zijn “dit een of ander fantoom is dat we zouden moeten verjagen met het teken van het Kruis.” De paus zal op de synode “laten zien aan welke kant hij staat”, aldus Lenga. “Als hij de stelling aanvaardt van wie de H. Communie willen uitdelen aan (hertrouwd) gescheiden, zou dat ketterij in de Kerk zijn, en als hij het niet aanvaardt zou het een schisma in de Kerk kunnen zijn.” Lenga besluit; “We zijn ofwel aan de zijde van Christus, of aan die van de duivel. Er is geen derde optie. Gewone mensen staan soms dichterbij Christus dan priesters.”

Schisma

Volgens Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana (Kazachstan) zitten we “al in een tijd van schisma” en wijst kardinaal Walter Kasper aan als een van de hoofdschuldigen. “Deze valse woorden zullen aan het licht worden gebracht”, zegt hij. “Christus zegt dat wat verborgen is geopenbaard zal worden en de strategieën van kardinaal Kasper en zijn groep zullen als een leugen doorgeprikt worden, als een strategie die ingaat tegen de geest van Christus en zijn apostelen.”