fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Filipijnse bisschop erkent Mariaverschijning ‘Middelares aller genade’

KN Redactie 16 september 2015
image

De verschijningen vonden in 1948 plaats in de karmel in de zuidelijk van Manilla gelegen plaats.

‘Bovennatuurlijk karakter’ en ‘geloofwaardig’ verschijningen

“De gebeurtenissen en verschijningen van 1948, ook bekend als het mariaal fenomeen van Lipa, en hun gevolgen, zelfs in recente tijden, vertegenwoordigen reëel een bovennatuurlijk karakter en zijn geloofwaardig”, schrijft mgr. Ramon Cabrera Argüelles in zijn decreet.

Maria als ‘Middelares aller Genade’

Van 12 september tot 12 november 1948 verscheen Maria tien keer aan Teresita, op dat moment een novice van 21 jaar oud. Maria presenteerde zich als ‘Middelares aller Genade’, een devotie die op de Filipijnen veel voorkomt.

Na een eerste onderzoek bepaalde de toenmalig bisschop in 1951 dat de verschijningen “niet bovennatuurlijk” waren. Mgr. Cabrera Argüelles, een van de Filipijnse bisschoppen die de devotie tot Maria Middelares verdedigt, heropende het dossier in 2005 en kwam recent tot zijn besluit.

Speculaties vijfde Mariadogma

De erkenning van de verschijning wakkert ook de speculaties over de afkondiging van een vijfde Mariadogma aan, ‘medeverlosseres, middelares en voorspreekster’. Mgr. Cabrera had in 2010 in Rome al gepleit voor een dogma ‘Maria Middelares’.

Tweede Vaticaans Concilie

Het idee is niet nieuw. In het decreet waarin hij de verschijning erkent, beroept de aartsbisschop zich de geschriften van de heiligen Louis-Marie Grignion de Montfort en Alfonsus de Liguori.

In Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) staat dat de Kerk Maria aanroept “onder de titels van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Dit wordt echter zó verstaan, dat daardoor aan de waardigheid en werkdadigheid van Christus, de enige Middelaar, niets wordt afgedaan, niets wordt toegevoegd”.

Een petitie aan paus Johannes Paulus II om een dogma ‘Maria Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster’ af te kondigen, werd begin jaren negentig meer dan zes miljoen keer ondertekend.

‘Misverstanden’

Tegenstanders vrezen dat een dergelijke dogmaverklaring afbreuk zou kunnen doen aan de verlossende rol van Christus.

Kardinaal Ratzinger, toenmalig prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, schreef in 2000 dat “de formule ‘Medeverlosseres’ te zeer afwijkt van de taal van de Schrift en de Vaders en dus tot misverstanden leidt”.

‘Correcte intentie’

De latere paus Benedictus XVI sprak van een “correcte intentie die op de verkeerde manier wordt uitgedrukt”.