fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Foto pastoraal werkster roept vragen op

KN Redactie 14 januari 2015
image

Bij het vieren van het feest van Sint Martinus met kinderen in de parochie was zij gekleed in een albe met om haar hals een aan de priesterlijke stola herinnerende ‘triangel’, in de groene liturgische kleur voor ‘door het jaar’. Op de foto, te vinden via de website van de parochie (de op twee na laatste foto van de galerij), heft zij in de kerk hostie en kelk op, als ware zij een priester.

Paus Franciscus heeft bij het adliminabezoek van de Zwitserse bisschoppen gewaarschuwd dat leken “in de Kerk een belangrijke plaats” hebben, maar het “gemeenschappelijk priesterdom” daarbij niet verward moest worden met dat van gewijde bedienaren. Of daar in dit geval sprake van is, is niet bekend. Mogelijk demonstreerde de pastoraal werkster iets aan de kinderen.

Kath.net heeft vergeefs bij het aartsbisdom Wenen om toelichting gevraagd.