fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Frankrijk: bisschoppen vragen artsen niet te stoppen met vocht en voeding voor verlamde man

KN Redactie 22 juli 2015
image

Ze drongen er bij de artsen op aan het leven van Vincent Lambert te respecteren, die aan alle vier ledematen verlamd is als gevolg van een ongeluk in 2008. Lambert bevindt zich in een ziekenhuis in Reims. Er wordt verwacht dat zijn behandelend artsen morgen zullen besluiten of er gestopt wordt met toedienen van vocht en voeding.

‘Grens respecteren’

“Het menselijk leven is een gave van God en dokters staan in dienst daarvan. De almacht die technologie ons geeft moet deze grens respecteren”, schrijven mgr. Thierry Scherrer, bisschop van Laval, en het comité voor bio-ethiek van zijn bisdom.

Stoppen met toedienen voeding en vocht

In Frankrijk is euthanasie niet legaal. In 2013 echter vroegen Lamberts vrouw en zes van zijn acht broers en zussen de rechtbank dat gestopt zou worden met het toedienen van voeding en vocht.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Zijn ouders, die praktiserend katholiek zijn, begonnen daarop een juridische strijd om het leven van hun zoon te beschermen. De zaak kwam uiteindelijk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat instemde met het stopzetten van life support.

‘Geen gijzelaar van ideologie’

“Het leven”, schrijven de bisschop en het comité, “is een kostbaar geschenk en de houding die de samenleving ten opzichte van het leven aanneemt, is ieders zorg.” Ze vragen dat Lambert geen “gijzelaar” wordt “van een zaak of een ideologie” die het leven niet respecteert.

Andere patiënten

Ze waarschuwen ook dat als het vonnis van het Europees Hof uitgevoerd wordt, veel andere patiënten die zich in soortgelijke situaties bevinden, het risico zouden kunnen lopen slachtoffer van euthanasie te worden.

‘Om euthanasie te legaliseren’

De verklaring van het bisdom Laval steunt de klacht die Lamberts moeder Viviane op 24 juni indiende. In een verklaring tegenover CNA stelt dat “de Franse regering Vincents zaak gebruikte om euthanasie te legaliseren”.

Vincent Lambert

De negen bisschoppen van Rhône-Alpes, onder wie de aartsbisschop van Lyon kardinaal Barbarin, spreken zich in een verklaring uit tegen “een medische beslissing” die “riskeert bewust de dood uit te lokken van Vincent Lambert”. Lambert, schrijven ze, is “niet aan het eind van zijn leven” en ontvangt ook geen “disproportionele zorg”.

Leven ‘waarvan het beëindigen aan niemand toekomt’

“Door hem de nodige voeding en vocht te geven, respecteren zij die zorg voor hem dragen simpelweg de loop van dat leven waarvan het mysterie zich aan ons onttrekt en waarvan het beëindigen aan niemand toekomt.”

‘Eed van Hippocrates’

Het debat over de zaak bewijst volgens de bisschoppen “dat onze samenleving aarzelt over de grote principes, zoals ‘Gij zult niet doden’ of ‘Niemand kan beslissen het leven van een ander te beëindigen'”. Die werden tot voor kort nog “gezien als fundamentele waarden, als de sokkel van ons gezamenlijk leven”. Als men ze afwijst, dan is het voor de bisschoppen moeilijk te zien hoe de medische stand “de eed van Hippocrates kan blijven uitspreken”.

Respect voor lijden familie Lambert

De bisschoppen drukken hun medeleven uit met alle leden van de familie Lambert, evenals hun respect voor “hun lijden”.

‘Meest kwetsbare leven dat op het spel staat’

Samen “met veel anderen, gelovig of niet, doen wij een beroep op politieke, juridische en medische autoriteiten”. Ze schrijven dat “achter de persoon Vincent Lambert” het symbool staat “van het meest kwetsbare leven dat op het spel staat voor de toekomst van onze samenleving”.

Definitieve beslissing donderdag verwacht

Een medisch team van het ziekenhuis evalueert Lamberts zaak nog altijd. Het hoofd van het team zou op 15 juli met verschillende familieleden apart hebben besproken. Er wordt verwacht dat de artsen morgen een definitieve beslissing nemen.

Zaak begonnen

Lokale media melden dat Lamberts ouders een zaak zijn begonnen tegen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en tegen verschillende artsen in de zaak.

De volledige verklaring van de bisschoppen van Rhone-Alpes is hier te lezen (Frans).