fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Frankrijk: Vincent Lambert blijft voorlopig in leven

KN Redactie 23 juli 2015
image

Dat meldt Le Figaro. Lambert blijft daarmee vooralsnog in leven. De behandelend arts wil de zaak voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid. Vincent Lambert bevindt zich sinds een ongeluk in 2008 in vegetatieve toestand. De zaak krijgt in Frankrijk veel aandacht in (sociale) media.

Wel/niet stoppen met voeding

Lamberts vrouw Rachel, zes van zijn acht broers en zussen en zijn artsen spraken zich eerder uit voor stoppen met het toedienen van voeding. Zijn ouders willen dat hun zoon voeding blijft ontvangen.

Juridische strijd rond Vincent Lambert

Een aantal malen hebben de artsen ook daadwerkelijk de voeding gestopt. Dat leidde tot een juridische strijd tussen Lamberts ouders en hen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in juni de artsen in het gelijk stelde. Een verzoek om dat vonnis met het oog op nieuwe ontwikkelingen bij Lambert te heroverwegen, werd afgewezen.

Aan artsen overgelaten

Onder de zogeheten Leonetti-wet uit 2005 wordt het aan artsen overgelaten om te besluiten of er gestopt wordt met maatregelen die een patiënt in leven houden, wanneer deze zich daar zelf niet meer over kan uitlaten.

Lichamelijke reacties

De behandelende artsen stelden begin 2013 dat uit lichamelijke reacties van Lambert afgeleid zou kunnen worden dat hij pijn had. Hij zou zich naar hun inschatting ook verzetten tegen verdere behandeling.

Bijeen in ziekenhuis in Reims

Behandelend arts Daniela Simon riep de familie op 15 juli bijeen voor een gesprek. Ze wilde een mening vormen waarin rekening werd gehouden met alle standpunten, heette het. Vandaag zouden familieleden vanaf 14.00 uur bijeen zijn in het ziekenhuis in Reims waar Lambert zich bevindt.

Bisschoppen tegen stoppen met voeding

De bisschoppen van de regio Rhone-Alpes, onder wie kardinaal Barbarin van Lyon, spraken zich uit tegen een medisch besluit dat beoogt de dood van Lambert dichterbij te brengen en vroegen om voortzetting van de voeding.

Voorbehouden

Lambert staat niet aan het einde van zijn leven, aldus de bisschoppen. Ook in het maatschappelijk debat bestaan voorbehouden tegen het beëindigen van het leven van een ander, stellen zij.

'Fundamentele waarden'

Het debat over de zaak bewijst volgens de bisschoppen "dat onze samenleving aarzelt over de grote principes, zoals 'Gij zult niet doden' of 'Niemand kan beslissen het leven van een ander te beëindigen'". Die werden tot voor kort nog "gezien als fundamentele waarden, als de sokkel van ons gezamenlijk leven". Als men ze afwijst, dan is het voor de bisschoppen moeilijk te zien hoe de medische stand "de eed van Hippocrates kan blijven uitspreken".

Praktiserende katholieken

Lamberts ouders, praktiserende katholieken, zouden kerken bij de schismatieke priesterbroederschap Pius X. Zij wonen in de omgeving van Lyon.