fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Franse legerbisschop: abortus is massavernietigingswapen

KN Redactie 5 april 2015
image

Dit omdat hij abortus een “massavernietigingswapen” heeft genoemd. In een groot commentaar op de terroristische aanvallen van januari in Parijs sprak hij over de “ingewikkelde strijd” die christenen vandaag moeten voeren, “ingeklemd” als zij zitten “tussen twee ideologieën”.

“Aan de ene kant de ideologie die God karikaturiseert in zijn minachting van de mens, aan de andere kant de ideologie die de mens manipuleert in zijn minachting voor God”, aldus de bisschop. Waarschijnlijk zou zijn tekst niet eens opgemerkt zijn, als niet een website van homoseksuele activisten die aan de kaak had gesteld. Ironisch, want de bisschop had juist ‘gedachtenterrorisme’ als grote bedreiging voor gelovigen aangevoerd.

Dit had de bisschop onder andere geschreven:

“Aan de ene kant hebben we evidente tegenstanders: terroristen met bommen, wrekers van de profeet. Aan de andere kant hebben we tegenstanders die verhuld zijn maar toch welbekend: de gedachteterroristen die het secularisme opleggen, de aanbidders van de staat.”

“Aan welke kant moeten wij, christenen staan? We weigeren ons te laten gijzelen door islamisten. Maar we willen ook geen gijzelaars zijn van de ijveraars voor het ‘correcte denken’. Islamitisch terrorisme heeft zeventien levens geëist in Frankrijk. Maar de ideologie van het ‘correcte denken’ eist 200.000 levens jaarlijk in de moederschoot. Abortus, dat een grondrecht is geworden, is een massavernietigingswapen. We sluiten bondgenootschappen voor Frankrijk, en we vormen een hecht front tegen uitdrukkelijk terroristische aanslagen. Maar dat is geen reden om de dwaasheden van euthanasie te steunen, van het ‘homohuwelijk’ en anderen, de karikaturen van Charlie Hebdo daarbij inbegrepen.”

In antwoord op de politiekcorrecte kritiek op Ravel wees de hoofdredacteur, mgr Robert Poisnard, erop dat “de uitgesprokenheid van mgr. Ravel niet naar ieders smaak is; dat gezegd zijnde, heeft hij alleen maar de christelijke leer uitgedragen.” Poisnard vraagt zich af “hoe mgr. Ravel door de katholieke leer aan te halen in een katholieke publicatie, die niemand verplicht is te lezen, de rechten schendt van wie zijn mening niet delen?” (KN / LSN)