fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Gaan de ogen van Joden en christenen niet voor elkaar open?

KN Redactie 21 januari 2016
image

Aanleiding was het recente document De gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk van de Commissie voor de religieuze betrekkingen tot het Jodendom. Maar al gauw kwam Hazony erachter dat in het document niets van die strekking te vinden was. Hoe, zo vraagt hij zich af, konden de media zo’n “schandalige fout” maken?

De Messias

Hazony is geïnteresseerd in de relatie Jodendom en Kerk. Zo liet hij vanuit Jeruzalem de bespreking in Katholiek Nieuwsblad opvragen van zijn belangwekkende boek The Philosophy of Hebrew Scripture. Dat de Joden in de visie van het christendom Jezus Christus als de Messias moeten erkennen, begrijpt hij beter dan menige katholiek.

‘Theologische strijdbijl’

Zo meent vrijzinnig theoloog Frank Bosman ten onrechte dat het document de “theologische strijdbijl’ begraaft ten gunste van een gezamenlijke “betere wereld”, waarin hij alvast ook de islam betrekt. Integendeel, in dit niet-leerambtelijke document geeft de Kerk zich slechts rekenschap van de bijzondere positie van het Jodendom als het om evangeliseren gaat.

Gods trouw

Er is een “asymmetrische” relatie: weliswaar komt de Kerk uit het Jodendom voort, thans zijn zij ongelijke partijen en zou bekering de vernietiging van het Jodendom inhouden. Daarmee zou de Kerk – theologisch gesproken – de tak afzagen waarop ze geënt is. Maar de belangrijkste reden is Gods trouw. God heeft het volk Israël zijn trouw toegezegd.

Jezus de Verlosser

Is het Jodendom of de verering van de Thora dan een omweggetje naar God, als het ware om Jezus heen? Hierop antwoordt het document heel duidelijk ‘nee’. Alleen Jezus is de Verlosser. Wel brengen beide geloven de mens in contact met de ware God.

Thora en Christus

Het document zoekt de oplossing – zonder die nog geheel helder te krijgen – in het opvatten van Jezus als “de levende Thora van God”, net zoals rabbijnse literatuur dat met Mozes doet. Thora en Christus zijn dan “de plaats van Gods aanwezigheid in de wereld zoals diens aanwezigheid ervaren wordt in de respectievelijke gemeenschappen”.

‘Verbijsterend succes’

Leven volgens de Thora kan, zoals ook de ongeruste Hazony inziet, dus een route zijn naar de aanvaarding van Jezus. Hazony erkent van zijn kant dat het christendom “verbijsterend succes” geboekt heeft bij het verbreiden van “belangrijke beginselen van de Thora” onder de volkeren. Tegen veel christelijke theologische concepten blijft hij echter aanhikken, en zeker tegen dit laatste.

Joden en christenen

Zijn ondanks alles de ogen van Joden en christenen niet voor elkaar aan het opengaan? Moge de Dag van het Jodendom op 17 januari daar een nieuwe bijdrage aan betekenen.