<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Gaat paus Franciscus met nieuwe encycliek de Kerk links bijsturen?

KN Redactie 27 januari 2016
image

Dat beweert de linkspopulistische president van Ecuador, Rafael Correa. Tegelijk heeft deze kritiek op de encycliek Centesimus Annus van de H. Johannes Paulus II die hij kenmerkte als een encycliek “die het neoliberalisme vertegenwoordigt”.

Teugelloos kapitalisme

Johannes Paulus II schreef Centesimus Annus een eeuw na Rerum Novarum (1891). Hierin keerde paus Leo XIII zich tegen een teugelloos kapitalisme, en sprak hij zijn steun uit voor arbeidersrechten en voor de oprichting van katholieke vakbonden. Deze encycliek werd zo de grondslag voor de sociale leer van de Kerk.

Genadeslag

De aanleiding voor Centesimus Annus was de ineenstorting van het communistische Oostblok. De encycliek kiest voor een vrije, zij het sociaal geordende markteconomie. Volgens Correa gaf de paus hiermee ook de bevrijdingstheologie de genadeslag. De nieuwe encycliek zou een correctie op die van paus Johannes Paulus moeten worden.

Bescheiden bijdrage

Correa zinspeelt erop dat hij bij de voorbereiding van de vermeende encycliek betrokken wordt. “Natuurlijk zou het een vreugde en een eer zijn het Vaticaan terzijde de staan en onze bescheiden bijdrage te leveren, als de paus een nieuwe encycliek over de ontwikkeling voorbereidt.” (KN/Katholisches.info)