fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Groene patriarch’ schaart zich achter encycliek

KN Redactie 19 juni 2015
image

Dat blijkt uit een exclusieve bijdrage die de ‘Groene Patriarch’ heeft geschreven voor Time. Hij reageert daarmee op de donderdag gepresenteerde encycliek Laudatio si (Geprezen zijt gij) van paus Franciscus.
De patriarch van Constantinopel is de geestelijk leider van circa 300 miljoen orthodoxe gelovigen en staat bekend om zijn grote zorg voor de Schepping.

‘Geen verrassing’
In zijn reactie benadrukt de patriarch de grote overeenkomst van denken met de leider van de katholieke Kerk. Hij noemt het daarom “geen verrassing” dat de paus de Schepping beschrijft als “huis” en de “oecumenische dimensie van de zorg voor de Schepping” onderstreept.

De aarde verenigt
“De waarheid is dat, ongeacht welke leerstellige verschillen die de verscheidene christelijke confessies mogen hebben en voorbij elk religieus meningsverschil dat de geloofsgemeenschappen mag scheiden, de aarde ons op een unieke en buitengewone manier verenigt”, aldus Bartholomaios.

Allen verantwoordelijk
“Uiteindelijk delen wij allen dezelfde aarde onder onze voeten en ademen wij dezelfde lucht uit onze atmosfeer. En zelfs al delen wij niet allemaal eerlijk of rechtvaardig in de bronnen van de wereld, zijn wij allemaal verantwoordelijk voor haar bescherming en behoud.”
Precies daarom, schrijft hij, spreekt de voorliggende encycliek over de noodzaak van “een nieuwe dialoog”, “een proces van vorming” en “dringende actie”.
Bartholomaios stemt in met de kritiek op de “weggooicultuur” en de nadruk op het “algemeen welzijn” en het “gemeenschappelijk doel van de goederen”. Dat geldt ook voor het “vitale belang van schoon water”, waar zijn Kerk al twintig jaar de noodklok over luidt.

Kerk en samenleving
Ook bevestigt hij de nauwe samenhang die de paus ziet tussen zorg voor de Schepping en sociale gerechtigheid, “in het bijzonder de honger in de wereld”.
“Een Kerk die nalaat te bidden voor het milieu is een Kerk die weigert eten en drinken te geven aan een lijdende mensheid. Tegelijkertijd is een samenleving die de opdracht negeert om voor alle mensen te zorgen een samenleving die de Schepping van God mishandelt”, aldus de oecumenisch patriarch.

Eén complexe crisis
“Het gaat niet om twee verschillende crises, zoals de paus vaststelt, maar om één complexe crisis in zowel het sociale als betreffende het milieu.” Hij schaart zich achter de “geïntegreerde benadering bij de bestrijding van armoede, waarbij de waardigheid van de ongeprivilegieerden wordt hersteld en tegelijkertijd de natuur wordt beschermd.”

Concept van zonde
Bartholomaios wijst erop dat hij in 1997 de schending van Gods Schepping zondig is. “Wij zijn paus Franciscus bijzonder dankbaar dat hij onze nadrukt erkent op de noodzaak ons beperkte en individualistische concept van zonde te verbreden. Wij verwelkomen zijn nadruk op ‘ecologische bekering’ en ‘verzoening met de Schepping’.”

Deugden van stilte en soberheid
Ook juicht de patriarch de prioriteit toe die de paus geeft aan “het vieren van rust”. “De deugd van contemplatie of stilte weerspiegelt de kwaliteit van wachten en vertrouwen op Gods genade. En op de manier onthult de discipline van vasten of soberheid de kracht van niet-willen of minder willen. Beide kwaliteiten zijn cruciaal in een cultuur die opjaagt en het belang van het individuele ‘willen’ boven de globale ‘noden’.”

Minder verspillend
Bartholomaios noemt het een “ware zegen” dat hij met de paus “een gemeenschappelijke zorg over en een gemeenschappelijke visie op Gods Schepping kunnen delen.”
“Samen beloven wij ons in te zetten om bewust te maken van het rentmeesterschap over de Schepping. Wij doen een appel op alle mensen van goede wil om manieren van leven te vinden die minder verspillend en soberder zijn, minder hebzuchtig en edelmoediger omwille van de bescherming van Gods wereld en ten gunste van Zijn volk.”