fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Heiligverklaring kardinaal Newman stap dichterbij?

KN Redactie 22 januari 2016
image

Als de Congregatie voor de Heiligverklaringen en paus Franciscus het tweede wonder goedkeuren, ligt de weg open voor de heiligverklaring van de zalige kardinaal John Henry Newman.

Wonder

Hoewel er van het mogelijke tweede wonder weinig details bekend zijn, zou het wonder betrekking hebben op een katholieke vrouw, die op voorspraak van de zalige kardinaal John Henry Newman genezen zou zijn van een aandoening die zowel haar zwangerschap als haar leven in gevaar bracht.

Geen medische verklaring

Haar dokters hebben tegenover de onderzoekers van het aartsbisdom Chicago verklaard dat ze geen medische verklaring kunnen vinden voor haar plotselinge genezing.

Artsen en theologen van de Congregatie voor de Heiligverklaringen gaan de zaak nu verder onderzoeken.

Dr. Andrea Ambrosi, die het heiligverklaringsproces voor Newman vanuit Rome leidt, wil geen commentaar geven op het mogelijke tweede wonder zolang het onderzoek door de Congregatie voor de Heiligverklaringen loopt.

Paus Benedictus XVI

Kardinaal John Henry Newman (1801-1890) is in 2010 door paus Benedictus XVI in Engeland zalig verklaard.

De zaligverklaringsmis voor John Henry Newman in Birmingham trok destijds 55.000 mensen.

Anglicaanse kerk

Newman was een priester van de Anglicaanse kerk in Engeland die zich in 1845 tot het katholicisme bekeerde. Newman schreef dat dat kwam doordat hij de geschriften van de kerkvaders had gelezen.

In zijn jonge jaren streefde hij ernaar om de Anglicaanse kerk dichter bij haar katholieke wortels te brengen.

Boeken en preken

Newman heeft een aantal invloedrijke boeken geschreven, en ook zijn bewaard gebleven preken worden nog veel gelezen.

Kardinaal

Paus Leo XIII creëerde Newman in 1879 tot kardinaal. Hij werd niet tot bisschop gewijd.

Newman koos als wapenspreuk Cor ad cor loquitur (Het hart spreekt tot het hart).

Zaligverklaring

Bekijk hieronder het filmpje van de zalig verklaring van kardinaal John Henry Newman in 2010 door paus Benedictus XVI.