fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Het feest is een uitvinding van God

KN Redactie 17 augustus 2015
image

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag gaan we een beetje nadenken over drie dimensies die, om zo te zeggen, het ritme van het gezinsleven markeren: het feest, het werk, het gebed.

Het feest

Laten we beginnen met het feest. Vandaag gaan we het hebben over het feest. En laat ik daar meteen bij zeggen dat het feest een uitvinding is van God. Denk maar aan het slot van het scheppingsverhaal, in het boek Genesis, dat we hebben gehoord: “Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht” (2,2 - 3).

Meewerken aan Gods scheppingswerk

God zelf heeft ons geleerd dat het belangrijk is tijd te wijden aan het overwegen en genieten van wat wij voor goed werk hebben verricht. Ik heb het natuurlijk over ons werk, niet alleen in de zin van een vak of beroep, maar in veel bredere zin: elke handeling waarmee wij, mannen en vrouwen, kunnen meewerken aan het scheppingswerk van God.

Liefhebbende en dankbare blik

Dus feest heeft niets te maken met lui achterover in een stoel liggen of met de sensatie van een dom uitstapje, nee, feesten is vooral een liefhebbende en dankbare blik op goed afgeleverd werk; wij vieren ons werk. Ook jullie, pasgehuwden, jullie vieren het werk van een mooie verlovingstijd: en dat is mooi!

God is altijd scheppend bezig

Feest is het moment dat we naar onze kinderen kijken, onze kleinkinderen, die opgroeien, en denken: wat mooi! Feest is het moment dat we naar ons huis kijken, de vrienden die wij ontvangen, de gemeenschap die ons omringt, en te denken: wat is dat goed! Dat deed God toen Hij de wereld schiep. En dat doet Hij voortdurend, want God is altijd scheppend bezig, ook op dit moment!

Brok in de keel

Ik kan begrijpen dat een feest soms plaats vindt in moeilijke of pijnlijke omstandigheden, en dat het dan wellicht wordt gevierd ‘met een brok in de keel’. Laten we, desalniettemin, ook in die gevallen God om de kracht vragen om het niet van zijn betekenis te ontdoen. Jullie, vaders en moeders, jullie kennen dit wel: hoe vaak, uit liefde voor jullie kinderen, hebben jullie niet jullie zorgen verborgen om hen het feest te laten beleven en te laten genieten van het mooie van het leven! Daarachter gaat zoveel liefde schuil!

Feestelijke sprankeling

Ook in de werkomgeving kunnen wij soms – zonder onze plichten te kort te doen! – een feestelijke sprankeling ‘infiltreren’: een verjaardag, een bruiloft, een geboorte, en zelfs een vertrek of komst van een nieuwe medewerker..., dat is belangrijk. Het is belangrijk feest te vieren. Het zijn ogenblikken van gemeenschapszin in de tredmolen van de productiviteit: dat doet ons goed!

Nooit slaven zijn van het werk

Maar de werkelijke tijd van het feest is die welke de beroepsarbeid onderbreekt, en die is heilig, omdat die mannen en vrouwen eraan herinnert dat zij zijn geschapen naar Gods beeld, die geen slaaf is van het werk, maar Heer, en daarom mogen ook wij nooit slaven zijn van het werk, maar moeten wij ´heren´ daarover zijn. Daar is een gebod over, dat iedereen betreft, niemand uitgesloten!

Arbeidsslaven

En toch weten wij dat er miljoenen mannen en vrouwen zijn, en zelfs kinderen die slaaf zijn van het werk! Tegenwoordig zijn er slaven, mensen die worden uitgebuit, arbeidsslaven en dat gaat in tegen God en tegen de menselijke waardigheid! De obsessie van de economische winst en technische efficiency bedreigen het menselijke levensritme, omdat het leven zijn eigenlijke menselijke ritme heeft.

Een lelijk virus

De tijd van rusten, vooral die van de zondag, is zo bedoeld voor ons om te kunnen genieten van datgene wat niet wordt geproduceerd en niet wordt geconsumeerd, noch kan worden gekocht of verkocht. Wat we daarentegen zien is dat de ideologie van winst en consumptie ook dit feest wil opslokken: soms verwordt ook dit feest tot ´business´, een mogelijkheid om geld te verdienen en uit te geven. Maar is dat dan de reden waarom wij werken? De aanmoediging om te consumeren, die tot verspilling leidt, is een lelijk virus, dat onder andere ons uiteindelijk moeier maakt dan we al waren. Dat doet kwaad aan het werkelijke werk en verteert het leven. De wildgroei van feesten maakt slachtoffers, vaak jongeren.

De zondagse Eucharistieviering

Ten slotte, de tijd van het feest is heilig omdat God er zijn intrek heeft genomen op een heel bijzondere manier. De zondagse Eucharistieviering geeft aan het feest de genade van Jezus Christus: zijn aanwezigheid, zijn liefde, zijn offer, het feit dat Hij van ons een gemeenschap maakt, dat Hij met ons is... En zo krijgt elke realiteit haar volle betekenis: het werk, het gezin, de vreugden en de vermoeienissen van elke dag, ook het lijden en de dood; alles wordt omgevormd door de genade van Jezus Christus.

De familiefeesten

Het gezin is begiftigd met een buitengewone eigenschap om de authentieke waarde van het feest te begrijpen, te sturen en in stand te houden. Wat mooi zijn immers de familiefeesten, prachtig zijn die! En vooral het feest van de zondag. Het is niet voor niets dat de feesten waar plaats is voor de hele familie, het meest geslaagd zijn!

Een meesterstuk van eenvoud

Als we het gezinsleven zelf bekijken met de ogen van het geloof, komt het ons beter voor dan de moeite die het ons kost. Het is dan voor ons een meesterstuk van eenvoud, mooi juist omdat het niet kunstmatig is, niet geveinsd, maar in staat om in zich alle aspecten van het ware leven te omvatten.

Kostbaar geschenk van God

Het komt ons dan voor als iets “zeer goeds”, zoals God sprak nadat Hij man en vrouw geschapen had (vgl. Gen. 1,31). Dus het feest is een kostbaar geschenk van God; een kostbaar geschenk dat God de menselijke familie heeft geschonken: laten we dat niet vernietigen!

Lees hier eerdere catecheses van paus Franciscus over het gezin.