fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

´Hoe heterodoxe prelaten probeerden het geloof te veranderen´

KN Redactie 25 november 2015
image

In feite werden “helaas” beide synodes “overheerst door pogingen de leer en discipline van de Kerk te ondermijnen of te veranderen over een weidse reeks van onderwerpen, betreffende het huwelijk, het gezin en de menselijke seksualiteit.” Dat stelt Matthew McCusker van Voice of the Family, een katholiek lekeninitiatief voor het gezin. De organisatie heeft zich onderscheiden door messcherpe berichtgeving en analyses tijdens de synodes, ondanks de relatieve beslotenheid ervan.

Verdoezelen

Matthew McCusker bespreekt in een omvangrijke bijdrage die is gepubliceerd op LifeSiteNews drie sleutelelementen van de “progressieve” strategie die op de laatste synode werd ontplooid: aandringen op veranderingen in het kerkelijk spreken, het verdoezelen van morele absoluutheden door te hameren op “positieve aspecten” van zondige leefsituaties en oproepen tot “decentralisatie” van het leergezag ten gunste van nationale bisschoppenconferenties.

Rol ouders

McCusker signaleert ook het doordringen in de Kerk van ideologische doelstellingen, zoals nagestreefd door de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie, in het bijzonder inzake seksuele opvoeding. Ten gunste hiervan en in strijd met de vaste leer van de Kerk wordt de rol en verantwoordelijkheid van de ouders steeds meer gemarginaliseerd of zelfs uitgeschakeld. In dit verband signaleert McCusker ook als “extreem verontrustend” dat de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus in de paragrafen 209-215 het heeft over milieu-educatie, “zonder enige melding te maken van ouders”. (KN/LifeSiteNews)