fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Hoort het christendom nog wel bij Duitsland?’

KN Redactie 25 februari 2015
image

Op een journalistiek symposium in Kassel zei bij dat het niet de vraag is of de islam in Duitsland hoort: “De vraag is of het christendom nog bij Duitsland hoort.” Hij meent dat het christendom in zijn land al geen wortels meer heeft. Uit enquêtes blijkt dat mensen Golgotha houden voor een merk tandpasta en Jezus voor een broer van Spartacus.

Kirchensteuer
Matussek: “Het aantal leden van Kerken spiegelt een bloei voor, die er niet meer is”. Hij pleit voor afschaffing van de Kirchensteuer, de Duitse ‘kerkbelasting’ die voor de Duitse Kerk een bron van inkomsten is (en indirect ook voor het Vaticaan). Het zou “een moderne vorm van aflatenhandel” zijn, waarvan de Duitse bisschoppen zelfs de toediening van sacramenten afhankelijk hebben gemaakt. Matussek, sarcastisch: “Sacramenten alleen bij vooruitbetaling”. Volgens sommige commentatoren zou ook het ‘progressieve’ standpunt van Duitse bisschoppen op de gezinssynode ingegeven zijn door de wens zoveel mogelijk mensen ingeschreven te houden (die dan ook Kirchensteuer moeten betalen)

‘Christenhoer’
Matussek wil van de Kerken een steviger optreden in de confrontatie met de islam. De uitspraak van de voormalige Bondspresident Christian Wulff dat “de islam bij Duitsland hoort”, noemt Matussek door en door fout. Het is een “fabrikaat uit de politiekcorrecte multiculti-keuken”. Ook al leven inmiddels vier miljoen islamieten in Duitsland, de islam heeft Duitsland niet gestempeld als het joden- en christendom. Of moeten we het Turkse beleg van Wenen in 1683 als vriendschapsbezoek opvatten, vraagt Matussek, en het “christenhoer” dat Duitse meisjes op Berlijnse schoolpleinen nageroepen krijgen, voor een traditionele islamitische hoffelijkheid houden? (KN/Kath.net)