fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Irak: christenen en moslims demonstreren tegen islamisering kinderen

KN Redactie 12 november 2015
image

Zij gaven daarmee gehoor aan de oproep van patriarch Louis Sako van Bagdad, meldt AsiaNews. Die heeft fel geprotesteerd tegen de wet. Die bepaalt dat wanneer een christen trouwt met een moslim, de eventuele kinderen uit een eerder huwelijk verplicht zijn over te gaan op de islam. Een voorstel om kinderen na hun achttiende zelf te laten kiezen is vorige week door het Irakese parlement afgewezen.

Gemengd gezelschap

De bijeenkomst werd gehouden in de kerk van Sint Gregorius en trok vooral veel Chaldese christenen. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van andere christelijke denominaties, journalisten en gewone burgers, onder wie ook moslims.

Genade van God

Na het zingen van het volkslied benadrukte patriarch Sako de “vrijheid van iedereen, inclusief de godsdienstvrijheid.” “Er kan geen verplichtende wet over het geloof zijn, want het gaat om een genade van God.”

Ernstige schade

Volgens de patriarch is de nieuwe wet in strijd met de boodschap van de godsdiensten, de algemene menselijke waarden en de fundamentele rechten van burgers.
Hij waarschuwde dat de wet ernstige schade toebrengt aan “de nationale eenheid en balans van de gemeenschap, haar religieuze pluralisme en het principe van co-existentie.”

In strijd met Koran

Sako wees er in zijn speech op dat de wet “in tegenspraak is met de Koran” die in verschillende verzen stelt dat “er in zake religie geen dwang kan zijn”. Het is een “affront tegenover de vele speciale bepalingen in de Irakese grondwet”. Die erkent dat Irak een multi-etnisch land is met verschillende religies. Bovendien bepaalt de grondwet dat “de staat bescherming garandeert van het individu tegen politieke en religieuze dwang.”

Dank voor steun

De patriarch van Bagdad dankte “onze moslimbroeders” en “heren” die “tegen het wetsvoorstel hebben gestemd” en de vertegenwoordigers van de minderheden die uit protest het parlement verlieten. Ook herinnerde hij aan de duidelijke afkeuring die de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Irak heeft laten horen.

Dringender problemen

Hij hekelde dat het Irakese parlement zich druk maakt over de godsdienst van kinderen, terwijl belangrijker zaken onbesproken bleven. Daaronder de bevrijding van door IS bezette gebieden, de corruptiebestrijding en hulp voor de drie miljoen vluchtelingen die een nieuwe winter te wachten staat en de jeugdwerkloosheid.
Sako kondigde aan Irak desnoods bij de VN en andere internationale gremia aan te klagen.