fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Kardinaal Danneels: Afrikaanse bisschoppen zullen nog wel eens bellen

KN Redactie 13 november 2015
image

In gesprek met Vatican Insider raadt hij hun aan “alle triomfalisme” en zelfgenoegzaamheid te vermijden. “Sommige Afrikaanse bisschoppen zeggen ons dat we heidenen zijn. Jullie hebben alles uitgevaagd. Maar ik herinner me een België vol roepingen, er waren enorme seminaries en novitiaten die in de zestiger jaren gebouwd werden. Katholieke gezinnen deden alles wat ze konden om hun kinderen het gevoel te geven bij de Kerk te horen.”

Mysterie

“Maar we begonnen het geloof zien verdampen in jongens en meisjes van 17-20. Dit deed (hun ouders) pijn, want het veroorzaakte veel leed. Is het juist om hun de schuld te geven en dat de ouders geen goede christenen waren? Nee, dat is niet zo. Het christen worden en in het geloof volharden blijft een mysterie en is niet het gevolg van een of ander opvoedings- of sociologisch mechanisme. Het lijkt mij dat alle praat over ‘robuuste’ Kerken die de rest van het katholicisme zouden moeten redden, alleen maar dienen voor kerkpolitieke doelen. De abstractheid ervan is treffend.”

Nuttige tips

Kardinaal Danneels voegde hieraan toe: “De Europese Kerken zijn overweldigd door de gevolgen van secularisatie die ook tot een opkomend individualisme hebben geleid. Maar ditzelfde individualisme zou Afrika vroeger of later ook kunnen bereiken: het verschijnsel dat mensen meer als individuen aan zichzelf laat denken dan als leden van een groep, een gemeenschap of een massa. Het is mogelijk dat de crisis die wij gehad hebben zich ook daar zal voordoen, met alles wat dit met zich meebrengt. Afrikanen zouden een situatie kunnen meemaken als de onze. Dan zouden ze ons mogen opbellen om te zien hoe wij ermee omgegaan zijn. Om wat nuttige tips te krijgen.” (KN/Vatican Insider)