fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Kardinaal Sarah: katholiek zijn betekent nu tegen de stroom in zwemmen

KN Redactie 27 mei 2015
image

Kardinaal Robert Sarah heeft deze week opmerkelijke uitspraken gedaan, waarin hij terloops de recente analyse van Sandro Magister bevestigt, dat de paus zijn mening heeft bijgesteld onder invloed van de felle protesten van gelovigen tegen de manipulatie van de synode in oktober vorig jaar. Kath.net maakte een selectie uit de worden van de kardinaal. 

Blijde boodschap
Wat volgens kardinaal Sarah echt aan de orde is, is de vraag of de leer van de Kerk “een onbereikbaar, niet te realiseren ideaal is en daarom naar beneden moet worden aangepast om aan de moderne samenleving voorgehouden te kunnen worden. Als het er zo voor staat, dringt zich noodgedwongen de verheldering op van de vraag of het evangelie een blijde boodschap voor de mensen is of een onnodige en thans niet meer te vergen belasting.”

Onderdrukkingsmechanismen
De samenleving raakt steeds meer in de greep van ideologieën, aldus kardinaal Sarah, waarvan de genderideologie een van de gevaarlijkste is. Die ontkent dat de mannelijke en vrouwelijke identiteit in de structuur van de natuur zitten. In plaats daarvan zouden die “slechts een sociale constructie zijn, een rol die het individu aanneemt”. Voor de theoretici van deze ideologie “zijn de geslachtsverschillen niets meer dan normatieve onderdrukkingsmechanismen, culturele stereotypen, sociale constructies die gedeconstrueerd moeten worden met het oog op het doel van de gelijkheid tussen man en vrouw. “

Reclame voor homoseksualiteit
“Zeggen dat de menselijke seksualiteit niet van de mannelijke of vrouwelijke identiteit afhankelijk is, maar van een seksuele oriëntatie, is een verdroomd totalitarisme, een echte ideologie die feitelijk aan de werkelijkheid van de dingen voorbijgaat. Ik zie geen toekomst voor zulk bedrog. Het is één ding de homoseksuele persoon te respecteren, die een recht op echt respect heeft, iets ander is het echter om reclame voor homoseksualiteit te maken. Ook hertrouwd gescheidenen hebben een recht op authentiek respect, maar de Kerk kan geen nieuw idee van het gezin bevorderen.”

Berouw
“Het is duidelijk helemaal verkeerd als de Kerk zich het woordgebruik van de Verenigde Naties veroorlooft. Wij hebben een woordenschat die uitdrukt wat wij geloven. Als de eucharistie alleen maar een maaltijd is, kunnen wij de communie ook uitreiken aan wie de huwelijksband weerspreken. Het punt is dat wij christelijke woorden als ‘barmhartigheid’ onnauwkeurig gebruiken. Als we niet helder maken wat we bedoelen, bedriegen we de mensen. De barmhartigheid sluit niet de ogen om de zonde niet te zien; de Heer is bereid te vergeven, maar pas als wij ons bekeren, als wij berouw hebben over onze zonden.”

Geen revolutie
“Ik denk dat wij onze woorden moeten wegen” zegt kardinaal Sarah, sprekend over zijn medeprelaten “want mensen hebben de bisschoppen horen spreken, de paus gehoord, en hopen op een totale verandering… En zelfs als we nu een nieuwe richting in de woorden van de paus horen (cursivering KN), geloven de mensen ons niet, want ze denken dat er een verandering is, een revolutie, en wij moeten bewijzen dat er geen revolutie is, dat die er niet kan zijn, want de leer behoort niet aan iemand toe, die behoort aan Christus, aan de Kerk.”

Helderheid
De vormen van tweespalt die we afgelopen oktober hebben gezien zijn “allemaal westers. In Afrika staan we stevig, want op dit continent hebben veel mensen hun leven voor het geloof gegeven.” “Het Westen past zich aan zijn eigen illusies aan” Het geneesmiddel tegen verwarring is helderheid: “Als wij ons geloof terugvinden, als wij de zekere leer vinden, ben ik er zeker van dat het volk Gods volgen zal, al is het ook met problemen.”

Christen blijven
“Ik denk dat het moediger is met Christus aan het kruis te hangen, zijn woord getrouw te zijn: het is niet gemakkelijk het evangelie te leven. Het is gemakkelijk naar de marges van de samenleving te gaan…, maar met wie gaan we? Als we Christus niet brengen, brengen we niets! Ik denk dat het van grotere moed getuigt christen te blijven, zoals zoveel christenen doen die voor hun geloof sterven: in Pakistan, in het Midden Oosten, in Afrika. Dat wil niet zeggen dat we er niet op uit moeten gaan om het evangelie te brengen. Maar moedig zijn betekent voor ons vandaag tegen de stroom in zwemmen, want de wereld verdraagt het evangelie niet meer.” (KN/Kath.net)