fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

‘Kerkelijke medewerkers mogen zich niet tegen de Kerk keren’

KN Redactie 8 januari 2015
image

Dat schrijft aartsbisschop Thomas Wenski van het Amerikaanse aartsbisdom Miami in een gedragscode voor het personeel. “In welke rol u het aartsbisdom ook dient, u vertegenwoordigt de katholieke Kerk en het aartsbisdom in het openbaar in alles wat u zegt en doet”, schrijft Wenski.

Ontslag niet uitgesloten
De aartsbisschop roept zijn medewerkers op zich te houden aan de richtlijnen die gelden voor al het personeel. Daarin staat onder meer dat medewerkers kunnen worden gedisciplineerd of zelfs ontslagen voor handelingen of verklaringen die in strijd zijn met de katholieke Leer.
Aanleiding voor de gedragscode is de rechterlijk bevolen erkenning van het ‘homohuwelijk’. De aartsbisschop drukt zijn medewerkers op het hart zich te onthouden van openlijke steun aan een beleid dat haaks staat op de katholieke leer.

Ook in privétijd
“Alle medewerkers moeten zich ervan vergewissen dat vanwege de specifieke functie in de samenleving bepaald gedrag in strijd met de Leer van de katholieke Kerk, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag, zelfs wanneer dit gebeurt buiten de normale werkuren en buiten de strikte taak van de medewerker.”
De richtlijnen manen personeelsleden “discreet te zijn met het posten op sociale media sites” en dat ook online activiteiten tot disciplinaire maatregelen kunnen leiden.