fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

´Kunnen na Charlie Hebdo volwassenen in Europa weer aan het woord komen?´

KN Redactie 22 januari 2015
image

Dat vindt de Amerikaanse katholieke commentator George Weigel in First Things. Dat Europa dit blad uitkiest als de vermoorde onschuld in de strijd voor de vrijheid van meningsuiting, bevestigt alleen maar hoezeer men in dit werelddeel van het padje is. Te meer daar die vrijheid al lang vervangen is door wegkijkende politieke correctheid, die de opkomst van het jihadisme in Europa juist heeft mogelijk gemaakt.

‘Pornografisch’
“Nummer na nummer bespot Charlie Hebdo geen ondeugden en dwaasheden (die gerust aangepakt mogen worden) maar de diepste en meest gekoesterde overtuigingen, religieuze inbegrepen”, vindt Weigel. “Ik zal maar niet de omslagcartoon beschrijven die het leerstuk van de Drieëenheid belachelijk maakte nadat de Franse bisschoppen verzet aangetekend hadden tegen het zogenaamde ‘homohuwelijk’; als die omslag niet pornografisch was, heeft het woord ‘pornografisch’ geen betekenis.”

‘Nietsheid’
Dat doet echter allemaal niets af aan het gewelddadige onvermogen van sommige moslims om aan een pluralistische samenleving deel te nemen, en aan het feit dat van hun razernij een grote dreiging uitgaat. Europa reageert daarop door te demonstreren onder de leus: ‘Ik ben Charlie’, wat eigenlijk zeggen wil ‘We zijn allemaal nihilisten’. Maar, vraagt Weigel zich af, hoe kun je iets verslaan met niets? “En hoe kan van nihilisme – nietsheid verheven tot eerste beginsel, scepticisme opgevoerd tot het extreme – verwacht worden dat het overtuiging zal verslaan, hoe misvormd die overtuiging ook is?”

‘Islamistische maniakken’
“Er is nog een ander aspect in deze netelige en bloedige materie en dat is de hoge prijs die Europa, en Frankrijk in het bijzonder, betaalt voor een cultureel geïmpregneerde politieke correctheid. Het praktisch verbieden van openlijke discussie van de dreiging die uitgaat voor de Europese burgerlijke samenleving en orde door islamistische maniakken heeft het veel moeilijker gemaakt om het aan te pakken: voor burgers, voor veiligheidsdiensten en voor de openbare autoriteiten.” Het zat er dik in dat iets verschrikkelijks zou gebeuren. Weigel: “Nu dat het geval is kunnen er wellicht stappen gezet worden om de volwassenen – en de echte kwesties – weer in de discussie te brengen.” (First Things)