fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Léonard dementeert speculaties

KN Redactie 11 februari 2015
image

“In december waren sommige media ontroerd te vernemen dat ik op 6 mei een brief zal schrijven aan de Heilige Vader om mijn taak van aartsbisschop van Mechelen-Brussel ter beschikking te stellen”, schrijft Léonard in Pastoralia. “Al die emoties waren totaal overbodig, want dit jaar zullen ongeveer honderd bisschoppen een gelijkaardige brief schrijven naar aanleiding van hun 75ste verjaardag, zoals dat voorzien is door het kerkelijk recht.”

‘Wat een verbeelding’
“Omdat gewone nieuwsberichten niet interessant zijn voor de media, hebben sommigen die toekomstige brief willen interpreteren als een duidelijk teken van ontmoediging of teleurstelling of zelfs als de uitdrukking van onenigheid met paus Franciscus! Wat een verbeelding …”

Hoop
Ook veronderstellingen over wat de aartsbisschop al of niet zou hopen worden door hem ontkracht. “Welnu, de hoop van een christen en van een priester is niet zozeer om snel met pensioen te kunnen gaan dan wel om lang actief te blijven in zijn zending. Wat ik vooral hoop – in deze en in tal van andere kwesties – is dat de wil van God zich in mijn leven zou verwezenlijken en dat ik voldoende vrij zou zijn om met een gelijkmoedig hart de beslissing van de Heilige Vader, welke die ook zal zijn, te aanvaarden. De rest is onbeduidend en tijdverlies.

Hij vraagt daarom “mijn confraters en aan de gelovigen van het bisdom om zich niet te laten meeslepen in ongegronde veronderstellingen”.

‘Wie ore heeft luistere’
“Op dat vlak apprecieer ik enorm de woorden van paus Franciscus die zijn confraters, kardinalen, bisschoppen en priesters eraan herinnert dat ze noch eeuwig noch onvervangbaar zijn, waarbij hij elke geest van carrièrisme en menselijke ambitie ontmoedigt bij bedienaren van de Heilige Kerk. Wie oren heeft hij luistere!”, aldus mgr. Léonard.

Enthousiasme en dankbaarheid
“Tot het ogenblik dat mijn ambt in Mechelen-Brussel zal eindigen, zal ik me met al mijn krachten inzetten voor mijn taak, met hetzelfde enthousiasme en dezelfde dankbaarheid als vandaag. En wanneer het ogenblik aanbreekt om van elkaar afscheid te nemen, zal ik mijn priesterschap – voor de tijd die me op deze aarde zal resten – met dezelfde ingesteldheid en dezelfde hoop beleven.”