<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Bonny neemt Humanae Vitae op de korrel

KN Redactie 14 september 2015
image

Dat stelt LifeSiteNews in een nieuwsanalyse. De Antwerpse bisschop zet daarbij de kerkelijke visie op seksualiteit op losse schroeven, en bekritiseert de natuurwet als moreel fundament. Bij het onderscheiden van goed en kwaad neemt deze immers niet het persoonlijk leven, de geschiedenis en de biografie van de persoon in aanmerking.

Individueel geweten

Bonny stelt in zijn essay De bisschoppensynode over het gezin – De verwachtingen van een diocesane bisschop dat de encycliek Humanae Vitae geen consensus van de bisschoppen achter zich had en daarom direct “spanningen, conflicten en breuken” teweeg bracht. Mgr. Bonny betreurt het dat de Kerk niet meer ruimte geeft aan “het individuele geweten” van de gelovigen als het gaat om “methodes van gezinsplanning en geboortebeperking”. Hij spreekt de hoop uit dat de gezinssynode, waaraan mgr. Bonny zelf zal deelnemen, dit tekort in oktober zal verhelpen.

Gebrokenheid

“Alle constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Concilie, ook de moeilijke, zijn uiteindelijk aanvaard met consensus. Van deze collegialiteit was drie jaar later weinig meer over, toen Humanae Vitae werd gepubliceerd”, aldus Bonny. “Dat de paus zich zou uitspreken over de problemen rond ‘bevolking, gezin en geboorten’ was door het Concilie voorzien. Maar dat hij voorbij zou gaan aan het collegiale streven naar een zo groot mogelijke consensus had het Concilie niet voorzien.” “Dit kerkelijk beleid heeft een spoor van spanningen, conflicten en breuken achter zich gelaten. Deze gebrokenheid moet niet zo blijven.”

Onaanvaardbare discriminatie

Mgr. Bonny bespreekt in zijn artikel de kwestie van homoseksualiteit en de traditionele kerkelijke afwijzing van homoseksuele daden. Volgens Bonny “stelt de wetenschappelijke vooruitgang ons in staat dit standpunt bij te stellen. Allereerst weet men dat homoseksualiteit ook in de dierenwereld voorkomt.” Ook meent Bonny dat “in onze personalistische cultuur het verbod op homoseksuele relaties als onaanvaardbare discriminatie wordt opgevat: er zouden anders mannen en vrouwen bestaan die niet hetzelfde recht hebben hun seksualiteit te beleven alleen omdat ze niet op dezelfde manier leven als de grote meerderheid van de mensen!”

Ten slotte stelt mgr. Bonny dat “uitwendige onderdrukking van seksueel handelen” de oorzaak is van aandoeningen als alcoholisme, agressiviteit en drugsgebruik.” (KN/LifeSiteNews)