fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. De Kesel: Christendom is allereerst vreugde en liefde

KN Redactie 12 december 2015
image

In een eucharistieviering is hij daar officieel ingekleed als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dit gebeurde in aanwezigheid van het Belgische koningspaar en tal van hoogwaardigheidsbekleders.

Gekend en bemind

Verwijzend naar morgen, derde Adventszondag Gaudete ('Verheugt u') vervolgde de nieuwe aartsbisschop: "Het is de vreugde die van mij een gelovige maakt. Niet uit noodzaak of omdat ik me ertoe verplicht voel. Het is in alle vrijheid en uit liefde dat ik christen ben. We zijn gekend en bemind door God. Dat is het hart van ons geloof. Vandaar deze vreugde die zoals alle liefde een beroep doet op de trouw en de ommekeer."

Zin en richting

"Dat is het hart van het christendom. Niet allereerst een doctrine of een moraal. Maar de zekerheid dat wij, broze en eindige mensen, door God gekend en bemind zijn. Het is nauwelijks voorstelbaar. Maar hoe zouden wij, als het waar is, ons niet verblijden? Natuurlijk zijn daarmee niet alle vragen beantwoord noch alle problemen opgelost. Toch weten we uit ervaring hoezeer het dat is wat ons gelukkig maakt, wat zin en richting geeft aan ons bestaan: dat we door andere mensen gekend, gewaardeerd en bemind zijn. Dat we niet niemand zijn. Juist dat is de vreugde van evangelie: te weten dat we niet alleen geliefd zijn door hen die ons nabij zijn of onze vrienden zijn maar door God zelf, Schepper en bron van al wat bestaat. Gekend en bemind en radicaal aanvaard."

Beste krachten

Mgr. De Kesel verwees naar paus Franciscus die zijn eerste Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium, 'De vreugde van het evangelie', heeft genoemd. En niet voor niets, aldus De Kesel, heeft de paus "vorige dinsdag in de Sint-Pietersbasiliek te Rome bij het begin van het grote jubileumjaar de deur geopend, de poort van Gods barmhartigheid. Zoals dat morgen ook hier zal gebeuren en in Brussel en in Nijvel en in alle kathedralen en jubileumkerken over heel de wereld. Dat is de roeping die de Kerk van Godswege heeft ontvangen. Daaraan willen we onze beste krachten wijden bij de zending die mij vandaag wordt toevertrouwd. Ik met u en u met mij."