fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. De Korte vraagt gelovigen bij te dragen aan ‘cultuur van barmhartigheid’

KN Redactie 1 december 2015
image

Die oproep doet de bisschop in een vorige week gepubliceerde brief aan de gelovigen van het bisdom Groningen-Leeuwarden in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat op 8 december begint.

‘Een nieuwe kans?’

Volgens mgr. De Korte “vormt” het Jaar van Barmhartigheid “een uitnodiging om het functioneren van onze parochies maar ook ons eigen bestaan kritisch tegen het licht te houden”, schrijft hij in zijn brief met als titel ‘God is onuitputtelijke liefde’.

“Hoe barmhartig en mild gaan wij met elkaar om? Zien wij vooral het vreemde en eigenaardige van de ander en leven wij gedachteloos langs het goede heen? Gun ik iemand die flink de fout is ingegaan ook een nieuwe kans? Ben ik werkelijk bereid tot hulp als iemand in nood is?”, vraagt de bisschop in zijn schrijven.

Paus Franciscus

Mgr. De Korte verwijst naar paus Franciscus, die zichzelf kort na zijn benoeming tot bisschop van Rome omschreef als “een zondaar die door de Heer geroepen is”.

“Hij verwees naar een schilderij van Caravaggio over de roeping van de tollenaar Matheus. Blijkbaar herkent onze huidige paus zich sterk in Matheus. Als tollenaar, een geminachte collaborateur met de Romeinse bezetter, mag hij weten van vergeving en een nieuwe start. Christus ontmoet hem met barmhartige liefde en roept hem achter zich aan. Paus Franciscus leeft vanuit diezelfde barmhartige liefde van Christus. Juist ambtsdragers binnen de Kerk worden uitgenodigd om in de spiegel te kijken”, aldus de bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Barmhartigheid

Verder legt mgr. De Korte in zijn brief uit wat barmhartigheid volgens hem is. “Misschien kan het Latijnse woord voor barmhartigheid, misericordia, ons verder helpen. Iemand met misericordia heeft een hart (‘cor’) voor mensen in ellende (‘miseri’) : zondaars, armen, bedroefden, zieken en eenzame mensen. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft niet zozeer met het hart als wel met de ingewanden te maken. Iemand is barmhartig die zich tot in zijn buik laat raken door de nood van een ander.”

‘Barmhartige liefde van onze God’

Volgens de bisschop van Groningen-Leeuwarden leeft iedereen “van de onuitputtelijke barmhartige liefde van onze God, zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.”

“Laten wij op onze beurt, in kracht van Gods Geest, die liefde gestalte geven in onze omgang met elkaar, in onze geloofsgemeenschappen en in onze samenleving. Zo kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een “cultuur van barmhartigheid”, aldus mgr. De Korte.

Lees hier de volledige brief van Mgr. De Korte.