fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Hurkmans bidt en hoopt ‘dat de verdeeldheid’ in bisdom Den Bosch ‘overwonnen kan worden’

KN Redactie 28 januari 2016
image

Dat schrijft de bisschop in de bisdomnieuwsbrief, die woensdag is verschenen.

Relatie pastoraat-bisdomstaf

Hij lijkt onder meer te doelen op de relatie tussen degenen die in het pastoraat werken, priesters en diakens, en de bisdomstaf, die onder meer bestaat uit de bisschop, hulpbisschop en vicaris-generaal.

“Ik bid en hoop dat de verdeeldheid in ons bisdom overwonnen kan worden. Dat er tussen hen, die mensen in hun dagelijks leven en geloven bijstaan, én hen, die in dienst staan om meer de grote lijn te behoeden, innerlijke verbondenheid is.”

“Wij willen toch allen katholiek zijn en wij oriënteren ons toch allen op paus Franciscus. Dit hoort bij onze katholieke identiteit”, aldus mgr. Hurkmans.

‘Bijzondere situatie’

De bisschop schrijft dit “tegen de achtergrond van de bijzondere situatie” in bisdom Den Bosch.

Hij doelt op de benoeming van de nieuwe bisschop van Den Bosch, die vooralsnog op zich laat wachten.

Benoeming vraagt tijd

Vorig jaar juni diende mgr. Hurkmans vanwege gezondheidsredenen zijn ontslag in bij paus Franciscus.

In september aanvaardde de paus zijn ontslag.

‘Niet te lang duren’

Volgens mgr. Hurkmans is het “normaal” dat de benoeming van een nieuwe bisschop “tijd vraagt”.

“In de meeste gevallen duurt de voorbereiding van een bisschopsbenoeming een jaar. Toch zou het goed zijn als de benoeming vlug komt. Een tussentijd kan heel goed zijn, maar deze mag niet te lang duren”, aldus mgr. Hurkmans.

Toekomst bisdom Den Bosch

Vooruitkijkend naar de nieuwe bisschop schrijft mgr. Hurkmans dat “de toekomst” van bisdom Den Bosch voor een groot gedeelte afhangt “van hoe, in dit geval zeg ik, wij ons opstellen”.

‘Kerk van het bisdom versterken’

“Het zou heel goed zijn wanneer wij de nieuwe bisschop, van harte aanvaarden en echt met hem meedenken en meewerken. Laten wij, bij zijn benoeming, met kracht zoeken naar verbondenheid met hem om hierdoor te groeien in eenheid met hem. Dit niet om hem te plezieren, of op te hemelen, maar om de Kerk van het bisdom te versterken”, aldus de scheidend bisschop van Den Bosch.

‘Sterk getuigenis’

Volgens mgr. Hurkmans “mag men van ons een sterk getuigenis verwachten in de samenleving”.

“Een verdeeld getuigenis is nooit sterk. Daarom verlang ik naar eenheid”, aldus de bisschop.

Vastentijd

Verder wijst mgr. Hurkmans in zijn schrijven op het Jaar van Barmhartigheid en de aankomende vastentijd.

“Het is een goede traditie dat wij in de vastentijd persoonlijke relaties herstellen, de relatie met God herstellen en bijdragen aan het herstel van goede relaties in de grote wereld”, aldus mgr. Hurkmans.