fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Mgr. Hurkmans: ‘groep met deugdzame levenswijze corrigeert minder sociale groepen’

KN Redactie 15 december 2015
image

“Door hun deugdzame levenswijze corrigeren zij die groepen”, zei mgr. Hurkmans maandag in zijn toespraak bij het Van Lanschot kerstconcert in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

‘Fanatieke groeperingen’

Tot deze groepen rekent de bisschop van Den Bosch “fanatieke groeperingen, die zich laten leiden door eenvoudige, radicale standpunten”, “mensen die zich richten op genot, verstrikt raken in verslavingen”, en “de groep van mensen die groeien in onverschilligheid”.

“Zij dreigen”, aldus mgr. Hurkmans, “af te haken, zich terug te trekken”.

‘Veel voor anderen over hebben’

Tot de aanwezigen bij het Van Lanschot kerstconcert zei de bisschop van Den Bosch: “U en ik, wij horen allen, dat durf ik wel te zeggen, tot de grote groep van mensen die veel voor anderen over hebben”.

Commissaris en burgemeester

Onder de aanwezigen waren onder meer Karl Guha, voorzitter van de raad van bestuur van Van Lanschot Bankiers, Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, burgemeester Rombouts van Den Bosch en de plebaan van de Sint-Janskathedraal, Geertjan van Rossem.

‘Deugden’

Volgens mgr. Hurkmans blijft een deugdzame levenshouding “niet vanzelf voortbestaan”.

“De christelijke grondtrekken in onze cultuur, ik zei het al, blijven niet vanzelf voortbestaan. Is het niet nodig dat wij ons meer laten voeden door de Kerk? Paus Franciscus draagt de christelijke waarden vanuit een diep geestelijk leven eigentijds naar buiten. Wanneer wij de liefde van God kennen, zijn barmhartigheid hebben ervaren gaan wij als vanzelf leven uit dankbaarheid. Die dankbaarheid zal ons sieren met de talrijke deugden. Die zijn zo belangrijk omdat zij zorgen voor het duurzaam bij elkaar houden van alle groeperingen in de samenleving. En zij zorgen eveneens voor duurzame relaties in het huwelijk; in het gezin; in de bedrijven; in de politiek en in de dorpen en steden waar wij wonen”, aldus de bisschop van Den Bosch.

‘Scheidend bisschop van Den Bosch’

Tot slot sprak mgr. Hurkmans “als scheidend bisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch de wens uit dat u en ik, dat wij, ook in deze moeilijke tijd, veel voor de ander blijven over hebben”.

“Opdat niemand blijvend ten prooi valt aan fanatisme, aan verslavend genot of aan onverschilligheid. Dat wij daarentegen mensen zullen zijn die op basis van dankbaarheid met vreugde, in liefde, zich volhardend inzetten voor de ander. Daartoe daagt het Kind in de kribbe ons uit. U allen wens ik een zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar”, aldus mgr. Hurkmans.

Lees hier de toespraak van mgr. Hurkmans.